Activiteiten

Gezien de weersomstandigheden lijkt het onze beheerder niet waar-schijnlijk dat er de komende maand(en) nog sneeuw gaat vallen.
Met als gevolg dat wij genoodzaakt zijn deze excursie te annuleren. Voor komend jaar zal er opnieuw gekeken worden of deze excursie alsnog plaats kan hebben bij gunstige weersomstandigheden.

Het Pompveld
Na de ruilverkaveling in de jaren ’60 is het Pompveld nog het enige gaaf bewaarde cultuurhistorische landschap in het Land van Heusden en Altena. De rest werd grotendeels gladgestreken. Omdat het hoger ligt dan de omgeving malen windmolentjes water van buiten naar binnen. Anders zou het Pompveld namelijk leeglopen en verdrogen. 

Eendenkooi
De eendenkooi in het midden houdt Brabants Landschap intact en functioneert nog als vanouds, wat je bijna nergens anders meer ziet. Omdat dit gedeelte van het Pompveld alleen tijdens open dagen en excursies toegankelijk is, is het een rustgebied voor reeën, hazen en vogels.