Dokter Tinus versus gierzwaluwen

Rond half april ontstond er commotie binnen de vogelwerkgroep van onze natuurvereniging. De historische gevangenpoort in Woudrichem zou een opknapbeurt ondergaan, aan muren en deels ook het dak.
Onze vogelaars wisten dat onder de oude, soms scheve, dakpannen, jaar in jaar uit een kolonie gierzwaluwen nestelde. 

Wat was nu wijsheid? De stellingen waren al in 4 etages opgebouwd tot aan de rand van het dak en alles was klaar om te starten met de werkzaamheden. Leden van de vogelwerkgroep hadden slapeloze nachten: over enkele weken of misschien al eerder zouden de eerste gierzwaluwen, honkvast als ze zijn, terugkeren naar het vertrouwde dak. Misschien zelfs wel naar dezelfde dakpan waaronder ze hun nestjes van vorig jaar nog wisten. 

De flora- en faunawet is volstrekt duidelijk over werkzaamheden in de broedperiode: het verstoren van beschermde vogels is dan absoluut verboden, tenzij een ontheffing is afgegeven. Toch gingen we in overleg met opdrachtgever, projectleider en aannemer die, zo bleek direct, niet aan een ontheffing hadden gedacht. Het ging hier om niet-vergunningplichtige maatregelen zoals vervangen van de oude kalkrijke voegen en het renoveren van schoorstenen. 

De Flora-Faunawet was überhaupt niet in beeld geweest. Na wat heen en weer gepraat waarin de ernst van de situatie bij alle betrokkenen duidelijk werd, kwamen we tot een compromis: de planningen werden versneld zodat uiterlijk 12 mei de bovenste stelling-laag kon worden verwijderd zodat de gierzwaluwen hun vrije aanvliegroute van enkele meters zouden hebben. 

Op uitnodiging van de uitvoerder stond ik maandag 25 april samen met een vogelwerkgroeplid engiszins onvast op mijn benen op het bovenste plankier ter hoogte van het dak van de gevangenpoort. Knap hoog zo’n middeleeuwse poort! Voorzichtig tilden we de dakpannen op de onderste rij één voor één op en troffen al gauw de schitterende nestjes van vorige jaren aan. In totaal meer dan tien aan beide kanten van het zadeldak, de kolonie was hiermee aangetoond. Het kleine nestkommetje van een gierzwaluw is gemaakt van het speeksel van het beestje, verstevigd met allerlei licht materiaal (strootjes, veertjes) dat de vogels uit de lucht oppikken. 

De aannemer en de uitvoerder hielpen beiden mee bij het zoeken naar nestjes maar ze werden constant gestoord door telefoontjes. Wat bleek? De voltallige crew van de televisieserie dokter Tinus met hun busjes en apparatuur had zich verzameld beneden, buiten de poort voor een opname. Er was intensief mobiel telefoonverkeer met regisseur, wethouder en overige directie. Of het wellicht mogelijk was om het zware boorwerk waarmee de oude voegen werden verwijderd stil te leggen, zodat er ongestoord gedraaid kon worden. Moest het natuurbelang van de beschermde gierzwaluw wijken voor een landelijke televisieserie die Woudrichem in de schijnwerpers zet? Bij navraag blijkt dat later op de dag het werk enige tijd is stilgelegd zodat Tinus kon draaien. Ook hier een compromis dus.    

Een week later werden de eerste gierzwaluwen gesignaleerd rond de woerkumse daken. De planning van 12 mei werd gehaald en de vogels hebben succesvol op de gevangenpoort gebroed. Onder meer onder één van de speciale gierzwaluwenbroedpannen die op ons verzoek in het dak waren aangebracht. Alle partijen tevreden en het belangrijkste: de gierzwaluw gered. Waar zouden dit soort vogels zijn zonder ons?

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen