Tekst uit vervlogen tijden ...?

De dato 4 november 2017, den Nationalen Natuurwerkdag! Wat deed het mijn oude hart goed om dezen morgen, de menschen, dewelke zich op geheel vrijwillige gronden inzetten tot het behoud van natuur en landschap, frank en vrij in het open veld te zien. Vooral hunne costuums gaven extra glans aan deze dag.  De verrukte kreten en de pretoogjes in de gezichten achter hunne brilleglazen toonden aan: wij zijn welgemoed weer aan den arbeid in onze natuur  begonnen. Laat Uw werkzame handen een verlengstuk zijn van Uw hart !

In ieders gedachten speelt dan ook  deze leuze:  "Omdat landschappelijke  schoonheid  ten eenemale beter bekeken en opgesnoven kan worden dan alleen beschreven.........."

Ik voel het tot in mijne diepste vezelen, het beloofd weer een mooie arbeidstijd te worden, waar wij straks bij het einde met gepast genoegen op kunnen terugblikken. 

De schouders er onder, de ruggen recht en met trotsche blik er voor zorgen dat ons Brabantsche Landschap ook in den 21e Eeuw nog waardevol genoeg is om te worden aanschouwt ! Opmerkelijk is, dat dezen zwaren arbeid blijmoedig wordt verricht zonder dat daar eenige noemenswaardige vorm van geldelijken belooning tegenover staat. Laat mij het volgende uitspreken: "Den voldoening van een prachtige, rijke blik op het Landschap is vele malen meer waard dan eene rijk gevulden beurs".

Kort gezegd, hetgeen gij presteert is onbetaalbaar! De vogels zullen U dankbaar zijn en gij kunt er van op aan, dat zij U in het voorjaar rijkelijk zullen beloonen met hun schoon gekweel. De trotsche wilgen zijn straks ontdaan van hunne zware pruik, maar eer Paaschen is aangebroken, zullen de eerste schuchtere takken reeds verschijnen. Ik wensch U veel arbeidsvreugd tijdens Uw waardevolle werk in de wonderschone natuur. 

(vrij naar Dr. Jac. P. Thijsse)

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen