Nieuws

Vorige maand kon door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer het 100ste LAL-deelproject worden beschikt. Het LAL- project geeft uitvoering aan het Leefgebiedsplan Agrarisch Landschap waarmee het biotoop van soorten van het agrarisch cultuurlandschap wordt verbeterd.

Het 100ste deelproject onder de naam ‘Plasdras Heusden en Altena’ wordt uitgevoerd door de Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch. Twee landbouwpercelen worden ingericht zodat er natte omstandigheden ontstaan voor weidevogels om ‘op te kunnen vetten’ in het vroege voorjaar, om te kunnen broeden en om een geschikt opgroeibiotoop te creëren voor de kuikens. Bij één van deze zogenaamde ‘golfplaatplasdrasdrassen’ (zie https://youtu.be/zm6iUkHt1qo) wordt een vogelkijkhut geplaatst zodat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen maken met weidevogels.

In de periode 2012 t/m 2019 zijn/worden honderd projecten uitgevoerd die bijdragen aan het treffen van biotoopverbeterende maatregelen waaronder nestgelegenheid, schuilgelegenheid of voedselvoorziening. De beschermingsmaatregelen in de verschillende deelprojecten komen ten goede van soortgroepen zoals solitaire bijen en hommels, oever – en watergebonden vogels, grasland – en akkervogels, erfvogels, uilen, struweelvogels, oeverzoogdieren en vleermuizen. Met sommige van deze groepen gaat het ronduit slecht. De uitvoering van deze projecten vindt/vond plaats door vrijwilligersgroepen, agrarische natuurverenigingen of buurtverenigingen. De vrijwillige inzet van de betrokken personen betreft 12.000 uur. Verder is bij veel projecten sprake van een forse cofinanciering (+/- 40%) door derden.  

Het LAL-project is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcodeloterij. Met dit honderdste project is het budget voor deelprojecten uitgeput. Brabants Landschap beraadt zich momenteel op een nieuwe aanvraag bij de Provincie om toekomstige initiatieven te kunnen blijven ondersteunen.

Bekijk alle 4 de foto's

Foto's

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen