Nieuws

Op donderdag 10 oktober ondertekenden 30 vertegenwoordigers uit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een samenwerkingsovereenkomst voor het Van Gogh Nationaal Park (in oprichting). Deze partijen gaan samen een plan opstellen om voor dit gebied de status Nationaal Park aan te vragen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Het gebied tussen en rondom Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Helmond, Tilburg en rondom Breda, Zundert, Etten-Leur kenmerkt zich door prachtige natuur en cultuurlandschap. Thuisland van Vincent van Gogh, wiens erfgoed hier nog in het landschap kan worden beleefd. Dit landschap is ontstaan dankzij maatschappelijk initiatief met veel enthousiaste en trotse betrokkenen die zich inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van hun gebied. Jan Baan, directeur Brabants Landschap: “De status Van Gogh Nationaal Park past helemaal bij de al aanwezige prachtige natuur en het landschap waarin wij investeren in dit gebied met de geest van Van Gogh”. 

Kansen en meerwaarde

De betrokken partijen gaan de samenwerking aan vanwege de kansen en meerwaarde die de ontwikkeling Van Gogh Nationaal Park (hierna te noemen Van Gogh NP) biedt, zoals behoud en versterking van natuur en biodiversiteit, een mooie en gezonde leefomgeving, duurzame landbouw en versterking van het vestigingsklimaat. De status Van Gogh NP zet dit gebied extra op de kaart en is de motor voor verdere gebiedsontwikkeling. 

Startsein project Brabants Bodem

Ook het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedsel onderkent het belang van deze samenwerking door partner te worden in het project Brabants Bodem, één van de hoofdpijlers van het Van Gogh NP. In Brabants Bodem wordt gewerkt aan een transitie van het platteland met een bedrijfseconomisch renderende (voedsel)productie en levering van diensten. In evenwicht met het maatschappelijk belang en met versterking van de unieke kwaliteiten van het natuur- en cultuurlandschap in Van Gogh NP.​

​Brede samenwerking

Bij de totstandkoming van het Van Gogh NP zijn vele partijen betrokken. Bedrijfsleven (waaronder ZLTO, Rabobanken Oost en Midden-Brabant, Eindhoven Airport en VNO-NCW Brabant Zeeland), maatschappelijke organisaties (Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Brabants Particulier Grondbezit, IVN, Zet, Van Gogh Brabant en VisitBrabant) en overheden (24 gemeenten waaronder de 5 grote steden, 3 waterschappen en de provincie Noord-Brabant). 

De komende maanden wordt het Van Gogh NP verder ontwikkeld. Na akkoord van alle betrokken partijen volgt in het voorjaar van 2020 de aanvraag richting het ministerie van LNV. Het doel is om in september 2020 de status Nationaal Park Nieuwe Stijl te ontvangen van Minister Carola Schouten tijdens de Landschapstriënnale 2020, waarvoor het Van Gogh NP de gastregio is.Voor meer informatie
www.vangoghnationalpark.com

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen