Nieuws

‘Europa geeft de streek de groene ruimte’. In ons land startte op 1 januari 2016 een uniek experiment binnen Europa. Agrarische streekcollectieven voeren het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit. Het beoogde resultaat is betere natuurresultaten en een mooier landschap dichterbij boeren en buitenlui met minder overheadkosten

Drie Brabantse Collectieven (in Oost- Midden- en West-Brabant) zijn de uitdaging aangegaan. In het nieuwe agrarisch natuurbeheer krijgt ‘de streek’ een prominente rol. Taken, die in het oude subsidiestelsel uitgevoerd werden door de overheid komen nu bij een ‘streekcollectief’ te liggen. In Brabant zijn de Agrarische Natuurverenigingen en Plattelandsverenigingen geworteld in de streek en zij promoten natuurbeheer op het boerenbedrijf. Samen hebben deze verenigingen drie zogenaamde ‘Collectieven’ opgericht: Collectief ANB West-, Midden- en Oost-Brabant. De collectieven zijn coöperatieve verenigingen. Iedereen, die meedoet aan het agrarisch natuurbeheer, is daar lid van. 

Een collectieve aanpak voor een mooier landschap en meer boerenlandvogels 
De Collectieven kiezen voor een streekgerichte en collectieve aanpak in die gebieden waar de kansen voor het bereiken van goede natuurresultaten en een mooi landschap het grootst zijn: boerenlandvogels, zoals de patrijs, kievit en veldleeuwerik, komen in die gebieden nog voor, maar ze kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. De deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer doen iets extra’s, zoals bijvoorbeeld de aanleg van bloemenranden om de boerenlandvogels te helpen. De collectieven maken samenwerking met diverse grondgebruikers een beheerplan, waarbij het beheer wordt afgestemd op de mogelijkheden op de agrarische bedrijven en de wensen voor de boerenlandvogels.

Agrarisch waterbeheer voor schoner water
De waterkwaliteit in beken en sloten moet en kan in Brabant nog beter worden. De waterschappen willen daarin investeren. De drie Brabantse collectieven benaderen op dit moment boeren met de vraag of ze daaraan mee willen doen. Er zijn voor het agrarisch waterbeheer een aantal beheerpakketten ontwikkeld, die goed inpasbaar zijn in het agrarische bedrijf. Door het achterwege laten van bemesting en gewasbeschermingsmiddelen in een strook langs een beek of sloot zal de waterkwaliteit verbeteren. Het resultaat: schoner water, meer vissen en meer planten.

Gezocht: 1000 deelnemers!
In Brabant is jaarlijks een budget van € 2.800.000 beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer. Met dit geld kunnen de Collectieven beheercontracten afsluiten voor bijvoorbeeld de aanleg van een bloemrijke patrijzenrand of het beheer van knotwilgen. Deelnemers kunnen boeren zijn, maar ook burgers met gronden in het buitengebied. In sommige gebieden in Brabant wordt al jarenlang gewerkt aan agrarisch natuurbeheer. In deze gebieden zullen de collectieven het beheer zoveel mogelijk voortzetten en verbeteren. Van half april tot eind juni hebben de drie Brabantse collectieven deelnemers geworven.

Voor meer informatie
Bezoek de website van ANB Brabant. 

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen