Nieuws

Ruim 85% van de grutto-, tureluur- en wulpengezinnen in Brabant zit op landbouwpercelen met speciale weidevogelbeheerpakketten. Ze liggen in onder meer de Beerse Overlaet bij Lith, waar de kuikenoverleving hoog genoeg is voor stabiele populaties van grutto, wulp en mogelijk ook tureluur.

Het tellen van alarmerende vogels
In 6 collectieve weidevogelgebieden, verspreid over de provincie, zijn de afgelopen twee jaar van april t/m juni door vrijwilligers zogenaamde alarmtellingen uitgevoerd. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer verzorgde de cursussen en begeleiding in het veld. Daarna werden de aantallen broedparen en alarmerende vogels geteld en in kaart gebracht. Gecombineerd met de aantallen legsels werd vervolgens bepaald of het reproductiesucces - het Bruto Territoriaal Succes (BTS) - voldoende is voor een stabiele populatie. Op deze manier kan worden getoetst of het weidevogelbeheer wel werkt. In 4 van de 6 gebieden bleek, met een BTS van onder de 50%, het reproductiesucces onvoldoende. Was het uitkomstpercentage van de eieren nog hoog, dan zorgde de hoge kuikensterfte wel voor een lage reproductie. Gelukkig lag het BTS in de twee grootste weidevogelgebieden wél hoog.

De een houdt van plas, de ander van dras
Niet alleen de kuikenoverleving is in kaart gebracht, maar ook waar gezinnen zich ophouden en of er voorkeur bestaat voor een bepaald beheerpakket. Zo bleek de tureluur een duidelijke voorkeur te hebben voor plasdras-gebieden en grutto en wulp voor de pakketten ‘uitgesteld maaibeheer’ en ‘kruidenrijk grasland’. Opvallend was dat percelen met een maaidatum na 15 juli juist werden gemeden.

Het kan altijd nóg beter
Alarmtellingen kunnen ons helpen de weidevogelbeheerplannen nog beter te maken. Agrarische Natuurverenigingen zullen met de deelnemers bespreken hoe dat zal gebeuren. Ook zijn aanbevelingen gedaan over het uitvoeren van alarmtellingen. Zo is het belangrijk om op één en dezelfde dag te tellen en onder gunstige weersomstandigheden. Dit verkleint de kans op onder- of overschatting. Daarnaast is het handig om de uitkomsten van een telronde direct bij thuiskomst in te voeren op het online systeem van Landschapsbeheer Nederland. Samen met alarmtellingen in de komende jaren zal dit rapport meer inzicht geven in de effectiviteit van het weidevogelbeheer voor grutto, tureluur en wulp.

Verder lezen:

 

Documenten

Preview Scholten 2014 Reproductiesucces van grutto wulp en tureluur in Noord Brabant v2833 KB Download
Bekijk alle 9 de foto's

Foto's

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen