Nieuws

Vijf gemeenten binnen streeknetwerk LandStad De Baronie en Waterschap Brabantse Delta hebben vrijdag 6 juli 2018 een belangrijke stap gezet voor het realiseren van ecologische verbindingszones (evz’s) in de streek.

De wethouders van de gemeente Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Etten-Leur, Gilze en Rijen en Zundert hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst die moet leiden tot meer mooie natuur en een betere waterkwaliteit in de Baronie.

Samenwerking Waterschap Brabantse Delta en Coördinatiepunt Landschapsbeheer
Streeknetwerk LandStad De Baronie heeft in 2016 een ambitiedocument opgesteld om te komen tot de realisatie van ´natte evz’s´ binnen het streeknetwerk. Waterschap Brabantse Delta en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij Brabants Landschap hebben gezamenlijk een plan voor de 5 gemeenten uitgewerkt. Carlo Braat heeft als Coördinator Landschapsbeheer hier een belangrijke bijdrage aan geleverd door voor alle gemeenten de (rest-)opgave in beeld te brengen en door kritisch te kijken naar de ligging van de ecologische verbindingszones. Samen met de ecologen van het waterschap zijn tracés geschrapt en zijn er enkele nieuwe tracés verlegd of bij gekomen. Rene Rijken van Waterschap Brabantse Delta heeft de afstemming met alle partners verzorgd en de subsidieaanvraag voor het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) voorbereid.

90% gerealiseerd over 5 jaar
In de vijf gemeenten moet nog 27 kilometer ecologische verbindingszone (EVZ) geheel worden gerealiseerd (EVZ-opgave). Daarnaast moet nog 6 km EVZ worden ingericht waarvoor de grond al aangekocht is. De onderhavige aanvraag heeft betrekking op aankoop en inrichting van bijna 19 km EVZ en de inrichting van 6 kilometer EVZ. Als alles volgens plan verloopt is over 5 jaar meer dan 90% van de totale EVZ-opgave gerealiseerd. In enkele gemeenten zijn de afgelopen jaren al grote lengtes EVZ aangelegd. Deels in het kader van Landinrichtings-/ruilverkavelingsprojecten en deels door projecten van gemeente en waterschap zelf. In deze gemeenten ligt het accent op de realisatie van ontbrekende schakels. 

Subsidieaanvraag bij GOB ingediend
De totale kosten zijn begroot op bijna 7,5 miljoen euro. Gemeenten en Waterschap dragen gezamenlijk ruim 3 miljoen euro bij. Voor het resterende bedrag is tijdens de ondertekening een subsidieaanvraag ingediend bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant. “Na de goedkeuring van de subsidieaanvraag willen we snel aan de slag met de verdere planvoorbereiding voor de aanleg en inrichting van de nieuwe zones die bestaande natuurgebieden met elkaar moeten verbinden door het aanleggen van onder andere nieuwe beplanting en poelen”, aldus Peter Verroen, dagelijks bestuurslid van Waterschap Brabantse Delta.

Voor meer informatie
Carlo Braat
E-mailadres:  cbraat@brabantslandschap.nl 

Bekijk alle 3 de foto's

Foto's

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen