Nieuws

Het Bels Lijntje is een oude spoorwegverbinding van 19km tussen Tilburg en Turnhout in België. Nu is het een droge ecologosiche verbindingszone met een fietspad. Het projectplan voor ‘Bijenlandschap Bels Lijntje’ wordt financieel ondersteund door de provincie en NL Zoemt. Het is een plan voor een structurele aanpak op landschapsniveau met het oog op de waarde van de wilde bijenpopulaties die, zoals u wellicht weet, sterk afnemen.

‘Nederland zoemt’
Het Bels Lijntje is een oude spoorwegverbinding van 19 km tussen Tilburg en Turnhout in België. Nu is het een droge ecologische verbindingszone met een druk bereden fietspad. Coöperatie Bels Lijntje heeft in samenspraak met diverse partners het projectplan ‘Bijenlandschap Bels Lijntje’ opgesteld. In 2017 heeft de provincie Noord-Brabant voor het projectplan financiële steun toegezegd. Het project wordt ook ondersteund vanuit het landelijke project ‘Nederland zoemt’. Het is een plan voor een structurele aanpak op landschapsniveau, met het oog op de waarde van de sterk afnemende wilde bijenpopulaties.

Update beheerplan
Eén van de onderdelen van het projectplan was de update van een bijna 25 jaar oud beheerplan voor het Nederlandse deel van het Bels Lijntje, opgesteld door Carlo Braat van Brabants Landschap. Coöperatie Bels Lijntje en Brabants Landschap hebben aan Theo Peeters (Stichting BioSFeer) en Guido Stooker (KNNV-afdeling Tilburg) opdracht gegeven om de geschiktheid van het Bels Lijntje voor wilde bijen aan te geven en aanbevelingen te doen voor aanpassing van beheer, herinrichting en vervolgbeheer. Het beheerplan wordt aangeboden aan de bestuurders van de gemeenten waarin het Bels Lijntje is gelegen.

Vier ambassadeurssoorten
Op Nederlands grondgebied loopt het traject door vier gemeenten en in iedere gemeente heeft het Bels Lijntje zijn specifieke kwaliteiten. Het beheerplan is gekoppeld aan vier bijensoorten - vier ambassadeurbijen - die kenmerkend zijn voor het traject Tilburg – Weelde Statie. Het zijn de Bosmetselbij, Grote roetbij, Blauwe ertsbij en Slangekruidbij. Aan de hand van de vereisten voor deze bijen is het beheerplan uitgewerkt.

De adviezen in hoofdlijnen zijn:

  • meer licht op de ondergroei creëren;
  • bijenvriendelijker maaibeheer toepassen;
  • greppels handhave;
  • meer nestgelegenheid creëren.

Versterken ecologische verbindingen
In het plan zijn ook wensen opgenomen om langs het Bels Lijntje enkele grote stapstenen – ook wel bed&breakfast-gebieden genoemd - voor wilde bijen te realiseren, ecologische verbindingen met natuurgebieden langs het Bels Lijntje te versterken en om op diverse plaatsen poelen aan te leggen. De boeren die met grond langs het Bels Lijntje liggen, zijn ook benaderd of ze een bijenrand aan willen leggen. De eerste 2 km ligt er al. De financiering was mogelijk vanuit de Subsidieregeling groen-blauw stimuleringskader (Stika). Alle vier de gemeenten hebben hiervoor budget beschikbaar gesteld.

Samen aan de slag
Er zijn al diverse activiteiten opgepakt en de komende jaren gaat er nog veel gebeuren. De Coöperatie Bels Lijntje en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij Brabants Landschap.

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen