Nieuws

Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij Brabants Landschap organiseerde in het najaar van 2016 vier bijeenkomsten met als thema ‘veilig werken in het landschapsbeheer’. Aan de vrijwilligersgroepen werd een oproep gedaan om toch vooral de veiligheid in acht te nemen en dit ook aantoonbaar te maken.

Deze aantoonbaarheid is van belang als er zich, onverhoopt, een ongeval voordoet. Aan de groepen werd uitleg gegeven over de aanwezige informatie en die het Coördinatiepunt in een ARBO-map heeft gebundeld. Dit is een (beknopt) plan van aanpak met daarbij vier relevante bijlagen, te weten:

  • Het werkdagformulier
  • De risico-inventarisatie per werkzaamheid
  • Bijhouden van gegevens van de vrijwilligers
  • De plaatsbepaling van een activiteit. Voor het geval dat er hulp moet worden geboden

Niet alle vrijwilligersgroepen waren aanwezig
Gelukkig werden de bijeenkomsten goed bezocht. Toch miste we nog een aantal groepen. Aan hen een dringende oproep om te zorgen dat zij hun zaken ten aanzien van de ARBO goed voor elkaar te hebben. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en op een vervelende nasleep daarvan zit niemand te wachten.

Oproep
Mocht je als groep een van de bijeenkomsten gemist hebben en toch nog wat meer over dit onderwerp wilt weten, dan kun je altijd contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator Emiel Rijken van Brabants Landschap via erijken@brabantslandschap.nl. Hij is altijd bereid om jullie te informeren.