Nieuws

Onlangs vond de boekpresentatie plaats van het boek ‘Natuur, Milieu en Landschap, de cirkel rond – 40 jaar natuurbehoud en milieubeheer/80 jaar Brabants Landschap’ van Peter van Wijmen. Tijdens de Algemene Bestuursvergadering van Brabants Landschap bood Peter van Wijmen het 1e exemplaar van zijn boek aan aan Wim van de Donk, commissaris van de Koning.

Het boek ‘Natuur, Milieu en Landschap, de cirkel rond – 40 jaar natuurbehoud en milieubeheer/80 jaar Brabants Landschap’ is een collage van de vele redevoeringen, columns en wetenschappelijke artikelen, die Peter van Wijmen hield en uitbracht in de afgelopen 40 jaar. In zijn boek zijn ze allemaal verzameld en voorzien van een actuele inleiding. Het boek koppelt het ‘kleine verhaal’ van de natuur in Brabant en Nederland aan het ‘grote verhaal’ van de schepping, de aarde, de mensheid en het rentmeesterschap. De rode draad hierbij is de verbondenheid van Peter van Wijmen met Brabants Landschap. Dit is zijn inspiratiebron voor al zijn andere activiteiten. Peter van Wijmen is oud-voorzitter en erebestuurslid van Brabants Landschap.

Interesse in het boek?
Het boek is te koop in boekhandel Van Kemenade & Hollaers, Ginnekenweg 269 in Breda. U kunt het boek ook bestellen door een email te sturen naar: rhollaers@hotmail.com