Nieuws

Zaterdag 24 januari jongstleden is op Fort Giessen een indrukwekkend boek gepresenteerd van de hand van Kees van Maastrigt, kenner van de geschiedenis van het Land van Heusden en Altena. Het heet ‘In afwachting van de vijand achter de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Soldaten en burgers in het Land van Heusden en Altena tijdens de mobilisatie 1914-18.’

Het boek van 200 p’s staat vol foto’s met begeleidende teksten die het verhaal vertellen van een spannende periode uit de vaderlandse geschiedenis. Nederland nam weliswaar geen deel aan de Eerste Wereldoorlog maar mobiliseerde bij het uitbreken ervan wel 200.000 mannen, welk getal in de loop van de oorlog nog aangroeide tot 500.000: op een totale bevolking van 6,2 miljoen! De soldaten waren vooral gelegerd dicht achter de grenzen van ons land én aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het zuidelijkste deel daarvan, dwars door het Land van Heusden en Altena, werd een loopgraaf aangelegd. Hij liep van Fort Vuren benoorden de Waal, via de Forten Brakel en Poederooijen in de Bommelerwaard, langs de Forten Giessen en Altena tot aan Fort Steurgat, een afstand van 14 km. Vier jaar lang groeven de soldaten aan de graaf, schoten ze kanonnen af, bepaalden ze het straatbeeld en … leefden ze in goede harmonie met de bevolking, die toen op 25.000 mannen, vrouwen en kinderen werd geschat. Daar kwamen zo maar eventjes 10.000 militairen bij! Ze werden (verplicht) ingekwartierd bij de burgers, die dat in de meeste gevallen niet erg vonden, want voor deze huisvesting werd door de overheid betaald. En kwamen hechte vriendschappen uit voort en zelfs huwelijken. Van het gezellige samenzijn zijn heel wat foto’s gemaakt én bewaard gebleven. Ze zijn voor de historie zo belangrijk omdat ze niet alleen een goed beeld geven van uniformen en uitrusting, maar ook van de burgerkleding, de gebouwen en het straatbeeld. De uitstekende verstandhouding tussen militairen en burgers - ze staan door elkaar heen - straalt er gewoon vanaf. Later zijn voor de soldaten speciale kampementen met daarop grote loodsen gebouwd en ze werden natuurlijk ook op de forten zelf gestationeerd. Er is van af te lezen dat het verblijf alhier geen pretje was, maar dat men er toch het beste van probeerde te maken. Een in Nederland ‘vergeten oorlog’ (we namen er niet actief aan deel) wordt dankzij dit boek aan de vergetelheid ontrukt. Wat hard nodig was, gezien de ruimte internationale aandacht twee weken eerder op 11-11-2018, precies 100 ja na de beëindiging van de ‘Grote Oorlog’ (‘Grande Guerre’).

Te koop
Het boek is voor €17,50 verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen op de website van uitgever Pictures Publishers.

Expositie WOI*
Tegelijk met de broekpresentatie werd op het fort een expositie over de Eerste Wereldoorlog geopend, met foto’s over en voorwerpen uit die tijd. ‘Pronkstuk’ van de collectie is een kanon van het type ’15 cm LA’, wat wil zeggen dat de doorsnede van de loop 15 cm bedraagt en het kanon diende voor de lange afstand, het kon 7 à 8 km ver schieten.

Educatiepark WOI
Op initiatief van ‘Erfgoed Altena’ kwam voorjaar 2018 dankzij de inzet van veel vrijwilligers en met financiële steun van de Provincie, diverse gemeentes en het Prins Bernard Cultuurfonds het ‘Educatiepark Wereldoorlog I’ tot stand. Wie met een trekpontje vanuit het fort de gracht oversteekt, komt in een groene educatieve ruimte terecht: een parkje, compleet met veldgeschut, smalspoor, lorries, segmenten, schuilplaatsen, luisterputten en een stukje loopgraaf. Sommige van deze krijgsattributen zijn echt, andere zo goed mogelijk nagemaakt, maar alle overtuigend genoeg om de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog levend te houden; waarvoor hulde.  

*) Onder andere mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Forten van Altena, Zabawas, VSB Fonds, Gravin van Bylandt Stichting en de Rabobank
RB logo rgb   Logo VSB Fonds   Logo Zabawas

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen