Nieuws

Voor zover bekend is deze in de Herbertusbossen in Heeze gefilmde boommarter de eerste van (zuid)oost Brabant. Door het aaneenknopen van verschillende natuurgebieden middels de ecologische hoofdstructuur, krijgt dit in het verleden zwaar vervolgde roofdier, weer een kans op een groter leefgebied. En die kans lijkt hij te grijpen!

Helaas zijn het vooral doodgereden boommarters die aangeven dat ze op steeds meer plaatsen voorkomen. Voor wat Brabant betreft was al wel bekend dat ze in het uiterste westen van de provincie,op de Brabantse Wal voorkomen. Voor het zuidoosten van Brabant is het een complete verrassing.

En het is een ...
Toen Peter van Stiphout, enthousiaste vrijwilliger bij het Meldingsnetwerk Vleermuizen en Steenmarters, het filmpje bekeek, zag hij aan de oren van het dier dat het waarschijnlijk niet de steenmarter is. Hij stuurde het vervolgens door naar verschillende specialisten die allemaal tot dezelfde conclusie kwamen. Dit is een boommarter!

... boommarter ...
Samen met de Europese wilde kat,  ook door Peter ontdekt dit jaar, eventjes verderop op de Strabrechtse Heide, zorgt de boommarter ervoor dat 2015 op het gebied van nieuwe zoogdieren de geschiedenisboeken in gaat.