Nieuws

Onlangs (10 oktober 2017) verwierf Brabants Landschap de Vinkenberg, een terrein van 13,5 hectare met een bijzondere geschiedenis. Tot 1974 stond hier ‘Steenfabriek de Vijver’, een van de drie steenfabrieken binnen de gemeente Woensdrecht. Het ligt direct ten westen van de Vliegbasis en het terrein van Aviolanda (luchtvaart-gebonden industrie).

Dit markante onderdeel van de Brabantse Wal vormt een ecologische stapsteen tussen het noorden en zuiden daarvan, wat een belangrijke reden was voor aankoop. Die werd overigens pas mogelijk gemaakt door de genereuze gift van een West Brabander die de natuur een warm hart toedraagt. Ook de toekomstige inrichting van het gebied zal daaruit worden betaald. 

Van bloei tot verval
De steenfabriek werd eind 19de eeuw opgericht, maar de naam ontstond pas nadat zich door leemwinning een vijver had gevormd. Grondlegger van de ‘steenbakkerij’ was Alexander Schepers, afkomstig van een steenbakkersfamilie uit Halsteren. In 1912 werd hij opgevolgd door Camiel Portier, en die in 1918 weer door Adrianus Kostermans. In 1920 kwam er een ringoven. Het leemtransport werd gedaan met kipkarren over smalspoor, waarvan nog restanten in het terrein aanwezig zijn. De fabriek verwerkte veel leem die vrijkwam bij de aanleg van de vliegbasis en het Fokkerterrein. Door een verdubbeling van de brandstofprijzen en de verminderde toepassing van bakstenen in de bouw, kwam een saneringsregeling. De arbeiders zochten hun toevlucht in de Rotterdamse haven. 

Van verloedering naar natuurparel
Planologisch heeft het terrein de bestemming ‘natuur’. Er is een plan opgesteld, met de uitvoering waarvan Brabants Landschap al op korte termijn begint. De fabrieksruïne wordt ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen, die een vorstvrij en vochtig klimaat nodig hebben. Dit wordt bereikt door het dichtmetselen van de gaten en het gebouw te bedekken met een isolerende laag grond. Gevaarlijke gaten in de vloer worden gedicht. Doordat het terrein lange tijd aan zijn lot is overgelaten, is een intensief netwerk aan paadjes ontstaan, met overlast van crossmotoren en quads tot gevolg. De natuur heeft daar uiteraard onder te lijden. Brabants Landschap wil daarentegen juist rustige recreatievormen voor wandelaars en mountainbikers, over vaste routes. Binnenkort worden openstellingsborden geplaatst met gedragsregels voor bezoekers. Door het creëren van rustige delen kan de natuur zich herstellen. Het naaldbos wordt gedund en de Amerikaanse vogelkers, een woekerende exoot, bestreden. Door al deze maatregelen kan het gebiedje uitgroeien tot een waardevolle natuurparel.

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen