Nieuws

Op 12 juni jl. heeft het Brabants Landschap het Certificaat Natuurbeheer ontvangen uit handen van de voorzitter van de stichting Certificering Natuurbeheer, Jan Pieter Lokker.

Het certificaat is een erkenning voor de kwaliteit van het natuurbeheer dat Brabants Landschap al 80 jaar uitvoert. Subsidie verlenende instanties kunnen ervan uitgaan dat subsidies efficiënt en deskundig worden besteed. Het kwaliteitshandboek, dat ten grondslag ligt aan de certificering, is opgesteld in het kader van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en in nauwe samenwerking met de andere provinciale landschappen en de overkoepelende organisatie De12Landschappen.