Nieuws

Op zaterdagmorgen 18 februari was Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, te gast bij de knotgroep van Haaren / Helvoirt. Op terrein van Brabants Landschap knotte hij wilgen in het Helvoirts Broek, onder leiding van ervaren knotters. Na gedane arbeid genoot hij, geheel in traditie, van een dampende kop snert.

Een intensieve en toch vrolijke bezigheid
Aanleiding om de commissaris uit te nodigen was de column van Tony van der Meulen in het Brabants Dagblad van 3 januari jongstleden. Daarin werd kritisch opgemerkt dat de agenda van de commissaris alleen maar gevuld zou zijn met bezoeken aan grote bedrijven en ‘interessante’ instellingen en figuren. Waarom zou hij, om maar een voorbeeld te noemen, niet eens de ‘vrolijke knotters’ uit Helvoirt kunnen ondersteunen? Dit was voor de betreffende knotploeg aanleiding om de commissaris uit te nodigen. Die daarop positief reageerde!

Landschapselementen van niveau
Afgelopen zaterdag vielen de dames en heren aan op een groep van 50 imposante wilgen. Om de vier à vijf jaar vergen ze onderhoud. Ze stofferen het weidse landschap van het broek en vormen de leefplaats (schuilen, broeden, foerageren) van veel soorten planten en dieren. Blijft onderhoud uit dan scheuren de bomen open en zijn ze ten dode gedoemd. Hulde dus voor deze knotters ... en Wim van de Donk.

Van Gogh-Brug
Het Helvoirts Broek is niet alleen op zichzelf mooi. Het is mede belangrijk als toekomstig scharnierpunt binnen het op te richten ‘Van Gogh Nationaal Park’. Met de Provincie en andere instanties wil Brabants Landschap ‘Het Groene Woud’ (een Nationaal Landschap) en Nationaal Park ‘De Loonse en Drunense Duinen’ aaneen smeden. Dat kan alleen ter hoogte van het Helvoirts Broek. Waar de Broekley nu nog onder de N65 door wordt geperst, zou deze snelweg op poten kunnen worden gezet. Wilde dieren, wandelaars en fietsers zouden opgelucht adem halen met deze ‘Van Gogh-Brug’. 

Voor meer informatie
Emiel Rijken, Medewerker Vrijwilligers bij het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap via erijken@brabantslandschap.nl.