Nieuws

Emiel is begonnen als boswachter in de Loonse en Drunense duinen bij Natuurmonumenten. Een veelzijdige functie waarbij Emiel te maken had met verschillende partijen zoals ruiters, militairen en bestuurders van jeeps die het terrein betraden. Toezicht houden en het in goede banen leiden was dan ook nodig.

Na 5 jaar maakte Emiel in 1980 de overstap naar Brabants Landschap omdat er nog meer gebieden te ontdekken waren dan alleen de Loonse en Drunense duinen. Bij Brabants Landschap mocht Emiel zich met het (vrijwillig) landschapsbeheer bezig gaan houden. Dat leek hem wel wat.

In zijn begintijd heeft Emiel diverse vrijwilligersgroepen mee helpen opzetten. Hij heeft voor het Coördinatiepunt Landschapsbeheer de basis gelegd voor goede contacten met en ondersteuning van deze groepen. Zo heeft hij ook vele informatie-avonden en cursussen georganiseerd voor hen. Hij memoreert een cursus van circa 25 jaar geleden over houtwalbeheer, slootkantbeheer, poelenbeheer en herkenning van het landschap.

Bij Brabants Landschap hield Emiel zich niet alleen bezig met vrijwilligersgroepen actief in landschapsbeheer. Hij had ook vele goede contacten met gemeenten, waterschappen en agrarische natuurverenigingen om hen te betrekken bij het landschapsbeheer. De Provincie Noord-Brabant heeft eind jaren ‘80 hier ook een subsidieregeling voor beschikbaar gesteld. Emiel maakte voor particulieren en agrariërs plannen die binnen deze regeling pasten. Het vrijwilligerswerk had niet langer zijn onverdeelde aandacht.

Het met mensen werken aan het in stand houden van het agrarische cultuurlandschap heeft een grote vlucht genomen. Emiel vond het ontzettend leuk om voor de zogenaamde ‘paradijsvogels’ (particulieren met een stuk grond in het buitengebied) plannen te maken voor grote percelen die omgevormd mochten worden naar natuur. Hij kwam daardoor op de meest veelzijdige plekken. Honderden poelen, laan- en fruitbomen, bosplantsoen en wilgenstekken werden op tekening gezet, aangelegd en geplant. De kunst was om plannen te maken die zowel de particulier als de natuur ten goede kwam. De mensen waren erg dankbaar omdat Brabants Landschap zo goed meedacht in wat er wel of niet mogelijk was.

In zijn rol als Coördinator Midden-Brabant heeft Emiel ook veel bemoeienis gehad rond advisering van aanleg van ecologische verbindingszones (evz’s) en faunapassages. In de loop der tijd heeft hij de kentering meegemaakt in de rol van de waterschappen hierin door de realisatie van de vele evz’s en de kaderrichtlijn water. Emiel vond het leuk om deze projecten te begeleiden.

Toen een paar jaar geleden vanuit Brabants Landschap de mogelijkheid werd geboden om weer extra aandacht te gaan schenken aan het vrijwilligerswerk, waar ook de vrijwilligers die actief zijn voor de eigen Stichting toe behoren, heeft Emiel die kans met beide handen aangegrepen. Het onderdeel uitmaken van het werven en klaarstomen van vrijwilligers voor de Infopunten van Brabants Landschap de laatste jaren, was iets dat Emiel zeer heeft gewaardeerd. Voor Emiel was ook elke jaarlijkse ‘opening seizoen landschapsbeheer’ weer een feestje! Hij vond het geweldig om ieder jaar, steeds met een andere ontvangende vrijwilligersgroep, deze dag vorm te geven, voorbereidingen te treffen en zo ook nader tot elkaar te komen.

Op de vraag of Emiel nog iets heeft toe te voegen, geeft hij het volgende antwoord:
"Elke vrijwilliger is zijn eigen baas en kiest zelf wat hij wil doen, voor wie en wanneer. Een vrijwilliger heeft geen ‘eigenaar’. Vrijwilligerswerk moet leuk zijn en men moet genieten van de natuur en de sociale contacten. "Niets is mooier dan te werken met enthousiaste mensen die je eigenlijk niet eens meer hoéft te enthousiasmeren! Werken met vrijwilligers die de boodschap willen uitdragen dat natuur belangrijk is.
Het betrekken van mensen bij behoud en beheer van natuur en landschap is héél belangrijk. Je kunt natuurlijk donateur van een organisatie worden (óók belangrijk) maar het zelf meehelpen is van groot belang. Vrijwilligers zijn in vele gevallen de ambassadeurs van de natuur- en landschapsorganisaties. Zowel het werken in het veld als het als gids of gastheer rondleiden van belangstellenden is belangrijk werk. Vooral als daar de jeugd nog eens bij wordt betrokken."

Daarnaast benadrukt Emiel de wisselwerking bij Brabants Landschap tussen terreinbeheer en Coördinatiepunt Landschapsbeheer. Het Coördinatiepunt heeft veel baat gehad bij de bekendheid van Brabants Landschap als terreinbeherende organisatie en andersom heeft terreinbeheer veel baat gehad bij de vele contacten van het Coördinatiepunt met de gemeenten, vrijwilligers, ofwel hun netwerk. De combinatie van terreinbeheer en landschapsbeheer in één organisatie heeft echt een meerwaarde. Ook het betrekken van boeren bij het beheer van Brabants Landschap ziet Emiel als een sterk punt van de organisatie.

Emiel heeft de afgelopen tijd Marjolein Jellema ingewerkt als opvolger. De volgende boodschap wil hij haar meegeven:
"Brabants Landschap is afhankelijk van de inzet en het enthousiasme van vrijwilligers. Het in goede banen leiden van dit proces en zorgen voor continuïteit in de activiteiten is zeer van belang. Probeer de scholing van vrijwilligerswerk een stapje verder te brengen. Denk na over een manier om jeugd meer bij het vrijwilligerswerk te betrekken. Onderzoek manieren om vrijwilligers voor het kaderwerk van een groep te kunnen aantrekken/behouden (faciliteren met cursussen)"

Emiel zegt tot slot, op de voor hem kenmerkende humoristische manier:
"Nu, na 38 jaar hang ik de zaag in de wilgen en leg ik er het bijltje bij neer.
Gelukkig wordt mijn taak bij het Brabants Landschap en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer overgenomen door Marjolein Jellema. Ik heb hier een goed gevoel bij.
Ik heb met haar een maand op mogen trekken en ik heb het idee dat het haar wel gaat lukken om het groene vrijwilligerswerk goed te gaan begeleiden. Ik wens haar succes toe!"                     

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen