Nieuws

Door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij Brabants Landschap is op 1 juli 2016 een cursus veilig werken met de bosmaaier voor vrijwilligers georganiseerd. Dit in navolging van de motorzaag-trainingen.

Certificering is verplicht
De bosmaaier wordt in het natuur- en landschapsbeheer voornamelijk gebruikt voor het maaien van grassen, overwoekerende bramen en kleine houtachtige gewassen. Het veilig kunnen werken met een bosmaaier is daarbij van groot belang. Gevaren zijn het in contact komen met draaiende delen en geraakt worden door wegslingerend materiaal. Andere gevaren zijn lawaai en trillingen, lichamelijke belasting, uitlaatgassen en stof. Voor vrijwilligers die in groepsverband met de bosmaaier werken, is certificering verplicht.

Relatie met flora en faunawet
De training richtte zich op het veilig, ergonomisch en efficiënt gebruiken van een benzine-bosmaaier. Ook kwam de relatie met de natuurwet (flora & faunawet) aan de orde. De cursus bestond uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Beide werden op een terrein van Brabants Landschap, op landgoed Nemerlaer georganiseerd. Na afloop kon cursusleider Anton Kerkhofs alle deelnemers een certificaat overhandigen.

Voor meer informatie
Emiel Rijken
Coördinator Vrijwilligers bij Brabants Landschap 
erijken@brabantslandschap.nl
0411 - 622 775

Bekijk alle 7 de foto's

Foto's