Nieuws

In het kader van ‘Groen en Doen’ heeft het Coördinatiepunt Landschapsbeheer onder de vrijwilligersgroepen een cursus HGA (Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid) georganiseerd. In totaal namen 46 personen deel aan de cursus, gegeven op vier locaties in Brabant.

‘Voorkomen is beter dan genezen’
De cursus had als motto ‘Voorkomen is beter dan genezen’ en bestond uit twee delen.
Deel 1: aandacht voor veilig werken en organiseren van een veilige werkdag. Daarnaast werd ook ingegaan op het maken van een risico-inventarisatie. Deel 2: hoe te handelen als er – onverhoopt – toch een ongeluk is gebeurd.

Plan van aanpak
Naar aanleiding van deze cursus en de cursus ‘veilig werken met de motorzaag’ van vorig jaar is door het Coördinatiepunt een format ontwikkeld voor het maken van een plan van aanpak. Gelukkig zijn de meeste groepen zich bewust van het feit dat er (aantoonbaar) veilig gewerkt moet worden. Dit neemt niet weg dat er bij een aantal vrijwilligersgroepen op het onderdeel ‘werkwijze’ nog punten ter verbetering aan te wijzen zijn. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht bij Emiel Rijken, erijken@brabantslandschap.nl.