Nieuws

Op 5 november werd een gebiedscontract ondertekend door de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze-Rijen, Rucphen en Zundert, Waterschap Brabantse Delta en de Provincie. Hiermee werd ruim 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor agrarisch landschapsbeheer. De kwaliteit van het landschap in genoemde gemeenten zal er aanzienlijk op vooruitgaan, wat ook al het geval was in de afgelopen periode: van 2009 tot heden maakten 164 boeren en buitenlui al gebruik van deze regeling.

Streekeigen
Veel elementen die het landschap een stuk aantrekkelijker maken, zoals knotwilgen en houtwallen, zijn eigendom van particulieren. Doorgaans zijn ze ‘streekeigen’, wat wil zeggen dat ze in iedere streek weer anders zijn, wat historisch zo is gegroeid. Planten en dieren varen wel bij deze kleinschalige landschapselementen en ook wandelaars en fietsers weten ze te waarderen. Om deze positieve kwaliteiten te behouden is bovengenoemde (subsidie)regeling in het leven geroepen, onder de naam ‘Groen Blauw Stimuleringskader’, ook wel aangeduid als ‘Stika’. Zowel het onderhoud van oude als de aanleg van nieuwe elementen kan ermee worden betaald.

Voor meer informatie
Iedereen in het buitengebied die buiten zijn erf streekeigen beplantingen heeft liggen, komt in aanmerking voor deze regeling, ook u.  De veldcoördinator kan u daar meer over vertellen. 

Gemeenten Rucphen en Zundert
Rinus van Koulil
E-mail: vankoulil@planet.nl

Gemeente Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen
Guust van der Steen
E-mail: steenevers@hetnet.nl