Nieuws

Eind vorig jaar (2017) is naar alle deelnemers en partners van de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (kortweg Stika) de eerste digitale Stika- nieuwsbrief verstuurd. De communicatie over de regeling en de resultaten had een impuls nodig.

Samen maken we Brabant mooier
De successen werden te weinig gedeeld. De nieuwsbrief die 2-3 maal per jaar zal verschijnen, gaat deze leemte opvullen en hopelijk nog meer mensen enthousiast maken om aan de regeling deel te nemen en Brabant mooier te maken. Aanmelden voor de nieuwsbrief Stika

Groen Blauw Stimuleringskader (Stika)

De succesvolle subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (´Stika´) bestaat 10 jaar, en kent inmiddels meer dan 2.500 deelnemers. Bij dit mooie resultaat werd woensdag 7 februari stilgestaan tijdens het symposium ´Koester het Brabantse landschap´ in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch.

Symposium 

Tijdens het symposium ‘Koester het Brabantse Landschap’ werd ook een boekje gepresenteerd met de resultaten van 10 jaar Stika. Het boekje bevat een groot aantal inspirerende voorbeelden van projecten die met het Stika zijn uitgevoerd. Door de aanleg en het beheer van landschapselementen kunnen ook bijzondere resultaten worden bereikt voor de biodiversiteit, het landschap,  recreatie en versterking van cultuurhistorie. Klik hier voor een terugblik op het symposium.