Nieuws

Extra aandacht voor veilig werken
Binnen het vrijwillig landschapsbeheer wordt vooral aandacht besteed aan veilig werken en bedrijfshulpverlening. Ook kunnen landschapsbeheergroepen een cursus over het werven en binden van vrijwilligers volgen.

Weidevogelcursussen
Voor de weidevogelgroepen zijn vier bijeenkomsten georganiseerd. Doel hiervan is om de weidevogelbeschermers een goed inzicht te geven in de agrarische bedrijfsvoering om zo meer begrip voor elkaar te krijgen. De cursussen worden georganiseerd in samenwerking met Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s).

Nieuwe jeugd voor de uilen
Ook voor kerkuil- en steenuilbeschermers worden bijeenkomsten georganiseerd. Hier speelt het thema ‘werven en binden’ een grote rol. De groepen voor de bescherming van de uilen zijn soms klein, dus ook kwetsbaar. Tijdens de bijeenkomsten worden ideeën uitgewisseld over het betrekken van nieuwe (jeugdige) vrijwilligers.

Geïnteresseerd?
Voor de landschapscursus neem contact op met:  
Emiel Rijken
Telefoon: 0411-664013
E-mail: erijken@brabantslandschap.nl

Voor de soortencursus neem contact op met: 
Jochem Soothaak
Telefoon: 0411-664011
E-mail: jsloothaak@brabantslandschap.nl