Nieuws

Onlangs zijn er een aantal artikelen in de pers verschenen omtrent de aanpak van het ganzenprobleem in de gemeente Bergen op Zoom. Hierin werd ook Brabants Landschap genoemd als één van de partners. Uit de reacties hierop is gebleken dat de betrokkenheid van onze natuurorganisatie hierin niet helemaal duidelijk naar voren is gekomen. Deze is in werkelijkheid genuanceerder dan nu door een aantal lezers wordt aangenomen. Daarom geven wij hierbij een korte weergave van de feitelijke situatie.

De gemeente Bergen op Zoom heeft een plan opgesteld om het aantal overlast gevende ganzen te verminderen. Dit is met name op plaatsen waar de dieren een bedreiging vormen voor de verkeersveiligheid, de gezondheid of de inheemse flora en fauna. Een van de gebieden waar dit het geval is, is het in 2015 aan Brabants Landschap overgedragen gebied De Zanderijen. Hier leeft een kleine groep van zo’n 14 gebastaardiseerde ganzen.

Normaliter houd de natuur zelf populaties in stand. Een gebied heeft maar een beperkte draagkracht voor een bepaalde hoeveelheid ganzen. Het voedselaanbod is hierin één van de belangrijkste bepalende factoren. Bij gebrek aan voedsel zorgt de hormoonhuishouding van de gans er onder andere voor dat de voortplanting beperkt blijft. Mede doordat de ganzen gevoerd worden, is in dit geval de natuur geen beperkende factor geweest en zijn er nesten geteld met gemiddeld zo’n twaalf eieren. Een populatie van 14 ganzen lijkt dan heel klein, maar aangezien ganzen vaker een tweede legsel krijgen zou dit een explosieve toename van het aantal ganzen betekenen. 

De gemeente Bergen op Zoom neemt hierin haar verantwoordelijkheid, enerzijds door voorlichting te geven, anderzijds door de populaties te beheren. Bij het populatiebeheer volgt Brabants Landschap het eigen beleid door op een eenvoudige en diervriendelijke manier het aantal jonge ganzen te beperken. De eieren worden gecoat met een dun laagje plantaardige olie, waardoor de vrucht niet tot ontwikkeling kan komen. Brabants Landschap laat in de Zanderijen één ei per nest ongemoeid, zodat deze zich kan ontwikkelen tot kuiken en de populatie beperkt blijft. Het doel van de ganzenbeperking is hier dan ook gericht op het in stand houden van de huidige populatie. 

De explosieve groei van de populaties zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties. Daarnaast ligt de bedreiging met name in de bastaardisering van inheemse soorten en de bedreiging van de inheemse flora en fauna. Het belang van Brabants Landschap ligt vooral in het beperken van de bedreiging voor de inheemse flora en fauna. Een deel van de oever heeft potentie voor bijzondere vegetatie, die door de grote hoeveelheid poep niet tot ontwikkeling komt. Stikstof uit de uitwerpselen komt ook in het water terecht en vormt daarmee een bedreiging voor de waterflora en -fauna. Als natuurorganisatie zorgen we er voor dat bijzondere inheemse flora en fauna een kans krijgen om zich te ontwikkelen en deze te behouden voor de toekomst.

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen