Nieuws

Bij Valkenswaard en Leende kunnen dieren éindelijk veilig oversteken. Vrijdag 8 januari zijn vier nieuwe natuurbruggen in gebruik genomen, waarvan er twee onder het beheer van Brabants Landschap gaan vallen.

Niet langer te pletter
Één natuurbrug ligt over de provinciale weg tussen Valkenswaard en Leende en verbindt het Leenderbos van Staatsbosbeheer met ons reservaat Valkenhorst. De ander ligt, 3 km noordelijker over de A2 en verbindt Valkenhorst met de Groote Heide, eveneens in eigendom en beheer van Brabants Landschap. Alle genoemde gebieden maken onderdeel uit van de ‘Ecologische Hoofdstructuur’, het netwerk van natuurgebieden dat door heel Nederland loopt. Die EHS kan natuurlijk alleen maar functioneren als onneembare barrières als drukke wegen worden overbrugd. Anders lopen en vliegen al die dieren zich alsnog te pletter, wat ook nog eens gevaar oplevert voor de weggebruikers. Wanneer er geen uitwisseling meer plaats vindt tussen populaties van dezelfde diersoort krijg je inteelt; en sterft de soort uiteindelijk uit. Onmisbare voorzieningen dus die natuurbruggen, hun geld dubbel en dwars waard. Er liggen er inmiddels al 5 van in Brabant, 3 zijn nog in aanleg/voorbereiding.

Het lijkt de Ark van Noach wel
Alle genoemde gebieden kennen een Europese beschermingsstatus, ‘Natura 2000’. Dat danken ze aan het voorkomen van ook op Europese schaal bijzondere soorten als gevlekte witsnuitlibel en boomleeuwerik. Valkenhorst draagt bovendien het etiket ‘Natte Natuurparel’, wat inhoudt dat er extra maartregelen tegen verdroging worden genomen. Beide nieuwe bruggen hebben een breedte van 50 meter en zijn zó ingericht dat uiteenlopende groepen van dieren er terecht kunnen. Er ligt een natte zone - die dankzij een leemlaag dat ook blijft - voor amfibieën als heikikker en alpenwatersalamander. Stobbenwallen bieden schuilgelegenheid en geven richting aan zoogdieren als de das. Open, zandige stukjes zijn gecreëerd voor levendbarende hagedis, veldkrekel en blauwvleugelsprinkhaan. Voor Brabant een primeur is een zone van struikhei en brem, om de oversteek te vergemakkelijken voor typische heidesoorten als nachtzwaluw en heideblauwtje. En natuurlijk zullen de bruggen veelvuldig worden overgestoken door de fee van het Brabantse bos: de ree.

‘Geen cent teveel, hoor’
De bruggen kosten ongeveer € 2,5 miljoen per stuk, wat in de pers wel eens leidt tot kritische reacties. Ten onrechte, want je moet zulke bedragen wel in de juiste verhouding zien. Als je weet dat de aanleg van 1 km snelweg al tientallen miljoenen euro’s kost, is het een schijntje. Het is zonder meer goed besteed gemeenschapsgeld en ervan afstappen hoort niet bij een beschaafd land. In verhouding tot andere provincies steekt de onze veel geld in het realiseren van de EHS. Het verbinden van versnipperde natuur hoort daar gewoon bij, waarvoor onze hulde en dank.   

Spandoek

Verder lezen: