Nieuws

Onder grote belangstelling hebben bestuurders van Gemeente Someren en Waterschap De Dommel op dinsdag 31 mei de ecologische verbindingszone (EVZ) ‘De Hutten’ in Someren-Heide geopend. Deze zone van in totaal ruim 6 hectare bestaat uit een raamwerk van landschappelijke elementen, die het Weerterbos en de natuurgebieden Pan/Boksenberg met elkaar verbindt. Deze verbinding is in het bijzonder bedoeld voor soorten als grote weerschijnvlinder, levendbarende hagedis en roodborsttapuit.

Natuurvriendelijke oevers
De realisatie van deze zone heeft veel tijd en inspanning gevergd, onder meer vanwege de grondruilen die hiervoor moesten plaatsvinden. Na vier jaar voorbereiding en uitvoering zijn de effecten ervan nu al zichtbaar: patrijzen vertoeven in de kruidenranden en tussen de jonge aanplant zijn her en der reeënsporen te zien. Hoewel dit in feite een EVZ is waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, heeft lopende de uitvoering ook het waterschap een opmerkelijke bijdrage geleverd. Zo zijn langs een waterloop natuurvriendelijke oevers aangelegd, terwijl dit niet als zodanig was gepland.

Rol van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer
Het project is grotendeels – via Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap - gefinancierd door de Provincie. Tevens heeft het Coördinatiepunt gemeente en waterschap inhoudelijk geadviseerd bij de inrichting. Ook particuliere grondeigenaren hebben hun steentje bijgedragen aan dit project door aanvullend op hun grond graskruiden- en akkerranden aan te leggen. Hiervoor konden ze gebruik maken van de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader. De plaatselijk IVN-afdeling Asten-Someren heeft gezorgd voor een educatieve input. Zo is er langs een wandel- en fietsroute een schitterend insectenhotel geplaatst.   

Fotoverantwoording: Marius van Deursen / ’t Contact

Voor meer informatie
Ferdinand ter Schure, Coördinator Landschapsbeheer regio Oost via fterschure@brabantslandschap.nl of 0411 - 622 775. 

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen