Nieuws

De achteruitgang van boerenlandvogels is niet alleen in Nederland een probleem. In heel Europa staat de biodiversiteit in landbouwgebieden onder zware druk met veel soorten die een daling van meer dan 80% kennen in de afgelopen 50 jaar. Veel mensen herkennen deze verarming en zien een waardevol cultuurlandschap veranderen in een stille vlakte. In Nederland is het mogelijk om via het systeem van agrarisch natuurbeheer óp landbouwgrond natuurwaarden te herstellen. Daar werkt het Coördinatiepunt samen met boeren hard aan. Lokaal is er veel winst, maar op populatieniveau is er helaas nog onvoldoende effect.

Biodiversiteitsvriendelijke landbouw
Samen met onze collega’s van Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Landschap Noord-Holland en Vogelbescherming Nederland hebben we de handen ineen geslagen om een Europees avontuur te starten. We willen leren van ervaringen in andere landen om zo een biodiversiteitsvriendelijke landbouw op poten te zetten. We werken nu met Engelse, Vlaamse en Franse partners  aan een stevig projectvoorstel dat ingediend zal worden voor financiering vanuit het Europese subsidieprogramma Interreg. Ambassadeur voor de biodiversiteit is de patrijs. Vandaar dat elke projectpartner de ambitie heeft om één kerngebied van minimaal 500 hectare optimaal in te richten voor deze akkervogel. Er zullen tellingen uitgevoerd worden die breder kijken dan naar alleen de patrijs en er zal een evaluatie uitgevoerd worden over de oorzaken waarom deze aanpak in het ene gebied wel slaagt en in het andere niet.

Blijf op de hoogte!
De voertaal binnen het project is uiteraard Engels. De Britten noemen onze ‘veldhoen’, ‘Grey Partridge’. Er is niet lang getwijfeld aan de titel van het project: Grey Matters! We houden u op de hoogte van de ontwikkeling van dit avontuur via de Facebook-pagina Werkgroep Patrijs.