Nieuws

Vrijwilligersgroepen kunnen voor het organiseren en uitvoeren van cursussen in aanmerking komen voor een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken. Er kunnen in het kader van regeling ‘Groen en Doen’, vouchers worden aangevraagd ter waarde van € 1.000,-. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de regeling in oktober van dit jaar opnieuw wordt opengesteld.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, verdient het de aanbeveling om alvast een plan van aanpak met bijbehorende begroting ‘op de plank’ te hebben liggen. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer kan u behulpzaam zijn bij de organisatie en uitvoering van de cursussen. Er kan gedacht worden aan de volgende onderwerpen:

Cursusaanbod Coördinatie Landschapsbeheer:

 • Beheer kleine landschapselementen
 • Agrarische natuur- en landschapsbeheer
 • Weidevogelbescherming
 • Kerk- en steenuilbescherming
 • Hoogstamfruitboom snoeien
 • Organiseren van het vrijwilligerswerk in het landschapsbeheer
 • Werven en binden van vrijwilligers
 • Hulpverlening Geïsoleerde Arbeidsplaatsen (HGA)
 • Gereedschapsgebruik
 • Maaien met de zeis
 • Veilig werken met de motorzaag / bosmaaier

Nadere invulling / onderwerpen / combinaties in overleg met het Coördinatiepunt.

Voor meer informatie:
Het CL zal bij het organiseren van een cursus proberen om met het beoogde thema meerdere vrijwilligersgroepen te bereiken. Samenwerking tussen vrijwilligersgroepen in een bepaalde regio verdient dus aanbeveling. Met de aangevraagde vouchers kunnen de kosten (organisatiekosten en ingehuurde cursusleiders) worden betaald. Meer informatie over de regeling kun hier vinden.

Voor vragen over het cursusaanbod van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer kunt u terecht bij Marjolein Jellema via: mjellema@brabantslandschap.nl.