Nieuws

Vorige week organiseerden de ZLTO, Brabants Landschap en het Brabants Particulier Grondbezit (BPG) in opdracht van de Provincie het symposium ‘Europa geeft streek de groene ruimte’. De opkomst was groot, met 140 vertegenwoordigers uit de wereld van de landbouw en de natuurbescherming maar ook van gemeenten en waterschappen.

Ze werden er geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond de vergroening van het Europese landbouwbeleid en hoe op nationaal vlak het agrarisch natuurbeheer voortaan zal worden ingevuld. Conclusie was dat beide omvormingen alleen gezamenlijk van de grond getrokken kunnen worden. Op dat vlak bestaat er in Brabant - gelukkig - een goede traditie.

Europa aan zet
De vergroening van het  Europese (of ‘Gemeenschappelijke’) Landbouwbeleid (GLB) werd toegelicht door Jan Sevenster van het Ministerie van EZ. Steun aan agrariërs wordt niet langer afhankelijk gemaakt van de grootte van de productie maar van de oppervlakte grond en de mate van vergroening. Voor de ondernemers is het nog een hele opgave om de juiste – voor hun bedrijf meest toepasselijke - vergroening te vinden: de keuze uit sets is groot.    

In het nieuwe beleid geeft de Provincie aan welke gebieden kansrijk zijn voor agrarisch natuurbeheer. (Streek)collectieven van Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) doen vervolgens voorstellen waar het geld het best aan kan besteed worden. Dat kan naar weide- of akkervogels gaan, maar bijvoorbeeld ook landschapselementen als heggen. Initiatieven komen dus voortaan uit de streek zélf, want er moet wel voldoende draagvlak zijn onder boeren en burgers met wie overeenkomsten worden afgesloten (waarop de collectieven controle blijven houden). 

Vanuit Vught de victorie
’s Middags gingen de deelnemers aan het symposium naar de Vughtse Gement, dat als voorbeeld mag gelden van een gebied waar al jarenlang vruchtbaar wordt samengewerkt tussen gemeenten, waterschap, agrariërs en vrijwilligers. Het convenant waartoe dat heeft geleid, wordt binnenkort in nóg positievere zin vernieuwd.

De overheid treedt terug, de streek is aan zet … Met natuur en landschap als grote winnaars

Documenten

Preview Pitch BPG2.3 MB Download
Preview Pitch Coordinatiepunt Jochem5.2 MB Download
Preview Pitch gemeente Vught549 KB Download
Preview Pitch WS Brabantse Delta835 KB Download
Preview Presentatie EZ Jan Sevenster601 KB Download
Preview Presentatie Provincie Arno Teunissen1.5 MB Download
Preview Presentatie provincie Wiel Poelmans1.7 MB Download
Preview Presentatie ZLTO Meeuwis5.3 MB Download
Preview Werkgebieden collectieven1.1 MB Download
Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen