Nieuws

Donderdag 17 september organiseerde Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst over het project Natte Natuurparel (NNP) de Brand. In dat project worden de Zandleij en Zandkantse Leij heringericht.

Herinrichting natte natuurparel (NNP) de Brand
De plannen om de waterhuishouding in natuurgebied de Brand aan te passen ter bevordering van nattere natuur kennen al een looptijd van meer dan 15 jaar. De afgelopen jaren is er vanuit het rijk geld beschikbaar gesteld om de plannen nu echt tot uitvoering te brengen. Het waterschap heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan het plan.

Maatregelen
In hoofdlijn bestaat het plan uit het wijzigen van de afvoer van de Zandleij. De Zandleij gaat alleen nog lokaal water afvoeren en midden in de Brand gaat een heel traject vanaf 2019 helemaal dicht. Al het water dat nu door Zandleij en Zandkantse Leij stroomt, gaat na uitvoering van de maatregelen nog alleen door de Zandkantse Leij stromen. Daarvoor worden er onder andere op diverse plaatsen duikers vervangen door bruggen en wordt de Zandleij afgedamd en versmald op een aantal plekken om het lokale water af te voeren.

Het plan is op 1 september jl. door het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel in ontwerp vastgesteld. Het besluit ligt nu 6 weken ter inzage voor inspraak. De plannen zijn in te zien op www.dommel.nl/bekendmakingen. Naar verwachting starten de werkzaamheden medio 2016.

Financiering
De herinrichting van natuurgebied de Brand wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen