Nieuws

De komende vijf jaar krijgt de natuur in het Groene Woud een forse kwaliteitsimpuls. Vanmorgen ondertekenden provinciebestuurder Johan van den Hout en directeur van Brabants Landschap Jan Baan hiertoe de overeenkomst. De inzet is vooral gericht op de kern van de gebieden De Mortelen en De Scheeken.

In het Groene Woud is de afgelopen jaren al hard gewerkt aan het vergroten en verbinden van natuurgebieden, maar we zijn er nog niet. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat we verder kunnen investeren in het afmaken van het Nationale Natuur Netwerk, ook wel voorheen Ecologische Hoofdstructuur of EHS genoemd.

Voorbeeld van vernieuwende Brabantse aanpak
Het project is een voorbeeld van de vernieuwende Brabantse aanpak, waarbij regio’s een belangrijke eigen inbreng hebben in het uitbreiden en verbeteren van hun natuurlijke omgeving. Door in het Groene Woud de ecologische kwaliteit en samenhang van de gebieden De Mortelen en De Scheeken te verbeteren, ontstaat er een robuust, samenhangend natuurgebied dat loopt van het Dommeldal in het oosten tot De Kampina in het westen.

Brabants Landschap verantwoordelijk voor de uitvoering
In het Groene Woud gaat Brabants Landschap voor de uitvoering zorgen. Er zal gewerkt worden aan een uitbreiding van ruim 100 hectare en de inrichting van 250 hectare natuurgebied. Ook worden speciale maatregelen genomen voor enkele zeldzame soorten, zoals de zwartblauwe rapunzel. Wij zien goede kansen het project in nauwe samenwerking met boeren, het waterschap en andere partijen uit het gebied uit te voeren. Hierdoor wordt naast natuurherstel ook bijvoorbeeld agrarische structuurverbetering en een verbetering van de waterhuishouding bereikt.

Natuurbrug één van de verbindende maatregelen
In het verleden is er ter hoogte van Liempde een natuurbrug over de snelweg A2 aangelegd om de Mortelen en de Scheeken te ontsnipperen. Momenteel worden er plannen uitgewerkt voor de bouw van een natuurbrug over de spoorlijn Boxtel-Best. Zo kan in het hart van het Groene Woud een duurzame ecologische eenheid ontstaan met een hoge biodiversiteit.