Nieuws

Woensdag 23 april werd voor de 10de keer de ‘Provinciale Jaaravond Uilenbescherming’ gehouden in theater ‘De Speeldoos’ in Vught, waarop ruim 200 uilenbeschermers en overige geïnteresseerden afkwamen.

De boel goed bijhouden
In Brabant zijn verspreid over de hele provincie en verdeeld over 72 werkgroepen meer dan 250 uilenbeschermers actief, die zich met name inzetten voor de steen- en kerkuil.  Ze doen dit door speciaal voor deze soorten ontwikkelde nestkasten te plaatsen, die mede dankzij een bijdrage van de Provincie Noord-Brabant door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer ter beschikking worden gesteld. De uilenbeschermers plaatsen deze alleen opde meeste kansrijke locaties en controleren en onderhouden de kast. Vooral na het broedseizoen is een schoonmaakbeurt geen overbodige luxe! Omdat de kasten op gevaarlijke plekken kunnen hangen / zitten, geeft het Coördinatiepunt valbeveiligingssets in bruikleen en uitleg over veilig werken. Naast de beschermers in strikte zin heb je ook nog ‘gastgevers’, mensen die hun erf beschikbaar stellen voor een nestkast. Ook met deze worden nauwe contacten onderhouden om biotoopverbeteringen te bespreken en er worden speciale ‘gastgever-avonden’ gehouden.   

Met je tijd meegaan
2013 stond vooral in het teken van meer bekendheid van het uilenwerk en de werving van nieuwe bescermers, het liefst ook jongeren. Want hoewel Brabant van alle provincies het hoogste percentage uilenbeschermers telt, is sprake van vergrijzing. De hoge gemiddelde leeftijd doet overigens niets af aan de inzet en inventiviteit. Zo wordt uit eigen beweging aan nieuwe kastmodellen gewerkt. Dat de beschermers verder kijken dan hun neus lang is, bewijst wel het feit dat volop wordt gedaan aan biotoopverbetering in de (ruime) omgeving van de kast. Qua inzet wilde het Coördinatiepunt niet achterblijven en hield per regio themabijeenkomsten en stelde een facebookteam samen, geheel in de geest van de tijd. Voor de steenuil is de ‘olievlekmethode’ ontwikkeld. Dit houdt in dat je nieuwe nestkasten het beste kan hangen in de nabijheid (binnen ongeveer 1km) van succesvolle broedsels van het jaar tevoren. De kans op bezetting wordt er groter door.

Tegen een stootje kunnen
Dan nu de resultaten waarom het uiteindelijk allemaal draait. Het aantal broedsels van zowel de kerkuil (144) als steenuil (806) viel tegen, wat tegen het licht gezien moet worden van de erbarmelijke weersomstandigheden. 2012 was een slecht mastjaar en de winter van 2012/13 was streng en duurde lang, waar nog eens een droge koude en schrale lente op volgde. Daardoor waren er maar weinig muizen, het stapelvoedsel van de uilen. Dit hoeft geen reden tot ongerustheid te zijn, want zulke ‘daljaren’ heb je er altijd tussen zitten. Fluctuaties in legselgroottes en aantallen broedparen en jongen die het uiteindelijk halen, zijn een natuurlijk gegeven. Wie er de statistieken over de langere termijn (vanaf 2003) op naslaat, ziet een gestage vooruitgang.

En je fantasie gebruiken
Op de Jaaravond in Vught werd uitgebreid teruggekeken op het wel en wee van 2013 en traditiegetrouw de ‘uilenbeschermer van het jaar gekozen’. Dat werd Martin van Leest uit Breda van de Westbrabantse Vogelwerkgroep die - in een proces over vele jaren - de uilenbescherming in zijn regio op poten heeft gezet. Zijn enthousiasme wordt slechts geëvenaard door zijn tomeloze inzet, wat een garantie is voor de toekomst van onze uilen. De avond werd afgesloten met een voordracht van Thijs Caspers, werkzaam bij Brabants Landschap, getiteld: ‘De symboliek van uilen ofwel de onderdrukte vrouwelijke kant van onze cultuur.’ Wie bij het horen hiervan de wenkbrauwen fronst, leze het aanstaande nummer van Brabants Landschap, waarin het verhaal - mét aansprekende en soms zelfs pikante illustraties - integraal zal worden afgedrukt.

Ja, het was de 23ste nog lang onrustig in Vught, wat over een jaar waarschijnlijk niet anders zal zijn. Want, de uilenbescherming is springlevend in Brabant en in staat zich steeds weer te vernieuwen.             

Documenten

Preview Brabants Landschap 2013 Brochure Uilenbeschermer gezocht41.5 MB Download
Preview Jaarverslag Uilenbescherming Brabant 20134.1 MB Download
Bekijk alle 6 de foto's

Foto's

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen