Nieuws

In de afgelopen weken ontvielen ons twee leden van het Algemeen Bestuur.

Op 11 oktober overleed ir. J.C. Carp (John) op 75-jarige leeftijd. Hij was bouwkundige, directeur van de Academie van Bouwkunst in Arnhem, docent aan de faculteit Bouwkunde van de T.U. Eindhoven en lid van het AB sinds 2003.
Tot op het laatst was hij namens Brabants Landschap actief bij het tegenhouden van de weg door het Dommeldal bij Nederwetten.

Op 21 november overleed prof. dr. ir. F.W. Sluijter (Frans) op 78-jarige leeftijd. Hij was hoogleraar natuurkunde aan de T.U. Eindhoven en namens het Brabants Particulier Grondbezit  lid van het AB sinds 2007.
Beide bestuursleden waren volop actief voor Brabants Landschap tot op het laatste moment voor hun overlijden.

Wij denken met gevoelens van dankbaarheid en groot respect aan hen terug.

John Carp   Frans Sluijter 2

J.C. (John) Carp                        F.W. (Frans) Sluijter