Nieuws

Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer heeft verschillende Infobladen beschikbaar over onderwerpen die het landschapsbeheer betreffen. Ze schenken in een notendop aandacht aan algemene thema's die regelmatig terugkeren bij 'groen' vrijwilligerswerk. Ook bieden zij agrariërs en burgers in het buitengebied informatie aan over de inrichting en het beheer van het landschap.

Alle infobladen zijn online te bekijken en (afzonderlijk) te downloaden op de website. De infobladen zijn ingedeeld in vier groepen:

1. Algemene informatie over landschapsbeheer
Wat kan een bewoner van het buitengebied doen om de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten? Zowel de inrichting van een erf, als het ecologisch beheer van het agrarisch cultuurlandshap komt in deze infobladen aan bod.

2. Vrijwillig landschapsbeheer
Veel werk in natuur en landschap wordt door vrijwilligersgroepen verricht. 

3. Soortenbescherming
Het Coördinatiepunt bij Brabants Landschap zet zich in voor soorten die zich hun leefgebied in het agrarisch cultuurlandschap hebben. 

4. Landschapselementen
Het Brabantse landschap kent diverse soorten landschapselementen die het landschap aantrekkelijk maken en de biodiversiteit vergroten.  

Heeft u vragen of opmerkingen over de informatiebladen? Stuur dan een email naar info@brabantslandschap.nl.