Nieuws

Op woensdag 7 maart 2018 werd in het Provinciehuis de jaaravond voor weidevogels gehouden. Ruim 300 vrijwilligers en boeren waren aanwezig. Traditiegetrouw werd op de prestaties van het afgelopen jaar teruggeblikt en op het komende seizoen vooruitgekeken.

Bodembiodiversiteit speelt een sleutelrol
Zonder vrijwillige weide- en akkervogelbeschermers zou het er heel somber uit zien voor akker- en weidevogels in ons land. Voedsel, veiligheid en voortplanting zijn zeer relevant. Ons landschap verarmt echter, want aantoonbaar is dat op kleigronden er meer broedsels uitkomen dan op zandgronden. Bodembiodiversiteit heeft hierin een sleutelrol. Aandacht is nodig om programmatisch aan de bodemkwaliteit en het bodemleven te werken en over te gaan op het uitvoeren van landbouw met natuur. Inmiddels zijn enkele initiatieven hiervoor ontstaan in Brabant. 

Weinig kuikenoverleving
Jochem Sloothaak van Brabants Landschap lichtte toe dat er al jaren weinig kuikens overleven. Er is te weinig dekking en voedsel op de Brabantse weide-en akkergronden. De dichtheid van bijvoorbeeld de populatie kieviten gaat hierdoor hard achteruit. Dit speelt vooral op de zandgronden van Brabant. Op de kleigronden gaat het wel erg goed. Zeker op de plaatsen waar aan vernatting is gewerkt.

Hogere productie met instandhouding van het landschap
Alex Datema van BoerenNatuur vertelde dat we in Nederland inmiddels op 80.000 hectare maatregelen hiervoor treffen. Echter kan op die hectares niet gecompenseerd worden wat er op de overige twee miljoen hectares in Nederland mis gaat. Er ligt hier een grote uitdaging. Glyfosaat (o.a. round-up) mag van Europa nog wel gebruikt worden. Maar er zijn inmiddels wel supermarkten die vragen om producten die tot stand gekomen zijn zonder gebruik van dergelijke middelen. Hier ligt een kans om ons te onderscheiden van andere landen. De kwaliteit van boerenproducten in Nederland is op zichzelf goed, maar nu kan ook de stap gezet worden om verbeteringen door te voeren in het productieproces. Een stap daarna voor boeren is om naar een hogere productie te gaan met instandhouding van het landschap en herstel van de biodiversiteit.

Steeds meer boeren willen medewerking verlenen ten gunste van weide-en akkervogels
Maar hoe voer je die verbeteringen nu in de praktijk door? Door het boerenbedrijf als onderdeel van de omgeving te zien en hiernaar te handelen.
Meeuwis Millenaar, melkveehouder, heeft bijvoorbeeld al zijn percelen omzoomd met bloemrijke akkerranden en op sommige percelen ook tussendoor blokken aangelegd waar in de winter voedsel voor de vogels te vinden is. Daarnaast heeft hij een perceel ingericht als plas-drasgebied en op zijn erf vele zwaluwen, die hij helpt met modderplaatsen. Als veldcoördinator komt Millenaar ook bij andere boeren aan de keukentafel en sluit steeds vaker contracten met deze boeren. Contracten waarin wordt vastgelegd dat de boer zones om nesten heen ongemoeid laat zodat de kuikens groot gebracht kunnen worden. Hiervoor ontvangt de boer een subsidie via de Provincie. Er is inmiddels sprake van een vliegwielwerking, steeds meer boeren willen hun medewerking verlenen ten gunste van de weide- en akkervogels. FrieslandCampina ondersteunt dit ook via een puntensysteem, genaamd Focus Planet.

Oog houden of krijgen voor inpassing van bedrijf in de natuur
Sjaak Sprangers, biologisch melkveehouder, vertelde uit eigen ervaring dat koeien zich aanpassen aan de omgeving. Grasklaver is niet eens nodig voor zijn koeien. Zijn koeien voeden zich bijvoorbeeld op het land met de toppen van brandnetels. Als biologisch boer observeert hij hoe zijn koeien zich gedragen in de omgeving en past hij zijn bedrijfsvoering daar op aan. “Hoe beter je bent voor je koeien, hoe meer opbrengst je krijgt.” Vanzelfsprekend gebruikt hij als biologisch boer geen onkruidverdelgers of gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast maakt hij gebruik van een gescheiden meststroom en heeft hij op zijn staldak zonnepanelen liggen waar omwonenden via een energiecoöperatie aan deel kunnen nemen. Sprangers pleit ervoor dat we het huidige aantal boeren moeten zien te behouden en ook dat zij oog houden of krijgen voor de inpassing van het bedrijf in de natuur.

Uitreiking van de oorkonde 'Initiatief van het Jaar'
Het inhoudelijk programma werd afgesloten door een toelichting van Gedeputeerde Johan van den Hout van de Provincie Noord-Brabant. Van den Hout roemde de inzet van vrijwilligers voor de Brabantse natuur. Hij stipte aan dat er ook aandacht naar braakgronden van bedrijventerreinen dient te gaan. Die gronden worden normaliter zo kaal mogelijk gehouden maar zouden juist goed benut kunnen worden als tijdelijke natuur tot de grond daadwerkelijk gebruikt gaat worden als bedrijventerrein. Zo is er wellicht jarenlang ook op die gronden aandacht voor de bodem en biodiversiteit.

Winnaar 1 - Rens Kolff uit Almkerk
Als luchtig hoogtepunt van deze avond werd, zoals ieder jaar, een oorkonde uitgereikt voor het ‘Initiatief van het jaar’. Dit jaar vielen zowel een boer als vrijwilliger in de prijzen.
Gedeputeerde Johan van den Hout van Provincie Noord-Brabant overhandigde de oorkonde aan veehouder en akkerbouwer Rens Kolff uit Almkerk. Kolff investeert uit zichzelf in een gezonde bodem, met gevarieerde teelten en weinig tot geen bestrijdingsmiddelen. Eind 2016 stelde hij als eerste zijn land beschikbaar voor biotoop-verbeterende maatregelen toen een nieuw project startte ter bescherming van boerenlandvogels.

Winnaar 2 - Elise Adriaanse uit Vught
Joseph Vos, voorzitter van Brabants Landschap, reikte de oorkonde uit aan vrijwilligster Elise Adriaanse uit Vught. Zij sloeg twee vliegen in één klap: samenwerking tussen gebiedspartijen én het opzetten van natuureducatie. Met als resultaat 23 veldpanelen over weidevogelbescherming, gemaakt door de jeugd van de Natuurwacht. In de Vughtse Gement zijn kinderen de kersverse ambassadeurs van boerenlandvogels. Dat hadden ze nooit kunnen worden zonder haar. Vandaar de oorkonde voor het ‘Initiatief van Jaar’.

Muzikale noot van de avond
De lezingen werden afgewisseld met een optreden van de band Skylark die Ierse volksmuziek speelde. Aan het eind van de avond gingen ruim 300 weide- en akkervogelbeschermers met nieuwe jaarverslagen, bamboestokken, mandjes en administratieboekjes tevreden naar huis.

Bekijk alle 6 de foto's

Foto's

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen