Nieuws

Campagnes voor erfvogels, verblijfplaatsen voor vleermuizen, broedwanden voor oeverzwaluwen of een opgeknapte poel voor salamanders. Het zijn enkele voorbeelden van de vele projecten die nu worden uitgevoerd door natuurwerkgroepen en agrarische natuurverenigingen.

De ideeën en initiatieven ontstaan lokaal. Met advies van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer en financiële ondersteuning door zowel de Provincie Noord-Brabant als de Nationale Postcode Loterij komen prachtige projecten van de grond. We noemen het ’t ‘LAL-project’ (Leefgebied Agrarisch Landschap). 

Samenwerking met lokale organisaties
Tot en met 2016 is er nog financiële ruimte om projecten voor soorten van ’t LAL-project in te dienen. Inmiddels zijn er ruim 50 projecten in Brabant uitgevoerd. Een belangrijke voorwaarde bij ieder deelproject is de samenwerking met lokale organisaties, zoals vrijwilligersgroepen, gemeenten, waterschappen en agrarische natuurverenigingen. Bovendien mag de financiële bijdrage, bijna altijd tot 100%, alleen ten goede komen aan biotoopverbeterende maatregelen.

Voor meer informatie:
Bekijk deze pagina waar ook het evaluatierapport van de projecten uit de eerste trance te vinden.
Heeft u ideeën? Neem dan contact op met onze medewerker soortenbescherming. We helpen u graag verder.

Marco Renes
Medewerker Soortenbescherming
E-mailadres: mrenes@brabantslandschap.nl