Nieuws

Op de nieuwe website ‘Leestekens van het Landschap’ wordt informatie verstrekt over de betekenis, verspreiding en ontstaansgeschiedenis van meer dan driehonderd landschapselementen in Nederland. 

De website is gemaakt door deskundigen van Landschapsbeheer Nederland en de Rijksuniversiteit Groningen met financiële steun van het Leestekens van het Landschap Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In de komende jaren zal de website met hulp van zowel professionals als vrijwilligers verder worden uitgebouwd, gedetailleerd en interactief worden gemaakt. 

Hulpmiddel om eigen leefomgeving te leren kennen
De landschapselementen vertellen tezamen het verhaal van de rijke verscheidenheid van het Nederlandse landschap en van de boeiende wisselwerking tussen mens en natuur in het verleden. Veel van deze leestekens zijn nog altijd heel goed herkenbaar in het landschap. De website vormt een hulpmiddel om het  landschap in de eigen leefomgeving te leren lezen en begrijpen.

Oproep vrijwilligers met veldkennis van (cultuurhistorische) landschapselementen
De volgende stap die genomen gaat worden, is gericht op het verbinden van deze website met vrijwilligers in het veld. De initiatiefnemers doen een oproep aan  personen/vrijwilligers met veldkennis van (cultuurhistorische) landschapselementen die deze willen inzetten voor dit project. Geïnteresseerden kunnen zich dan melden. Wie meer wil weten, kan uiteraard de website bezoeken. 

Inspireren tot het delen van kennis en meer ...
We willen een netwerk van professionals en vrijwilligers consulteren en inspireren tot het delen van kennis en het beschikbaar stellen en invoeren van informatie voor de website. Velen daarvan zijn reeds bekend binnen de landelijke en regionale netwerken van de provinciale organisaties Landschapsbeheer. Via die organisaties zouden we door middel van een gerichte oproep om mee te doen met het project een beroep kunnen doen op dit netwerk.

Community met participatie vanuit diverse hoeken
Doel is om een actieve gebruikersgroep van 10-20 deelnemers te vormen die een inhoudelijke bijdrage leveren bij de verdere uitbouw van de website. De deelnemers die op deze wijze hun kennis willen delen krijgen – indien gewenst – een persoonlijke pagina op de website, waardoor zij erkenning van de vakwereld en een podium voor hun activiteiten krijgen. Daardoor blijven deze mensen betrokken en zal er langzaam een community of practice ontstaan, waarin zowel professionals als vrijwilligers kunnen participeren.

Voor meer informatie
Heel concreet zijn we op zoek naar personen die aan dit profiel voldoen. We ontvangen graag de contactgegevens dan kunnen wij contact opnemen en de mogelijkheden uiteenzetten. U kunt deze informatie sturen naar:

Oscar Borsen
Landschapsbeheer Friesland & Kenniscentrum Landschap
E-mailadres: o.borsen@landschapsbeheerfriesland.nl

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier. U kunt aanvullingen en commentaar op de inhoud van deze website geven, of in de toekomst helpen bij de verdere uitbouw hiervan (graag ontvangen we deze namen voor het einde van december).