Nieuws

De diverse maatregelen die natuurbeschermers, boeren en loonwerkers nemen voor de Brabantse weide- en akkervogels, zoals kievit en patrijs zijn succesvol, maar ook noodzakelijk. Dat was de belangrijkste conclusie die Brabants Landschap woensdag 20 februari presenteerde tijdens de jaaravond voor Brabantse weidevogelbeschermers in het Provinciehuis in Den Bosch.

Insecten belangrijk voor voortbestaan weidevogels
Jochem Sloothaak, coördinator soortenbescherming: “Succesvolle maatregelen die de afgelopen twee jaar onder andere zijn genomen, zijn het aanleggen van akkerranden, keverbanken en bloemenblokken op landbouwpercelen. Ook het aanleggen van plasdraspercelen en kruidenrijk grasland lieten mooie resultaten zien. Hier moet nog zwaarder op ingezet worden de komende jaren.”

Het aantal insecten bij een keverbank was in 2018 bijna 12 keer zo hoog als op reguliere landbouwgrond. Bij de bloemenblokken bleek het aantal insecten 7 keer zo hoog als op de referentiepercelen. Waar niet gewerkt wordt aan de verbetering van het leefgebied daalt de insectenpopulatie en daarmee ook het aantal weide- en akkervogels drastisch. Jochem Sloothaak: “Je ziet in grote delen van Brabant, waar niet aan agrarisch natuurbeheer wordt gedaan, dat de boerenlandvogels dreigen te verdwijnen.”

Samenwerking boeren, loonwerkers en natuurbeschermers belangrijk
Bovenstaande maatregelen betekenen niet dat er geen nestbescherming meer nodig is voor weide- en akkervogels. Naast de nesten die verloren gaan door bewerkingen op het land, zijn er ook roofdieren die het op nesten en kuikens gemunt hebben. Om ze op afstand te houden is in 2018 in Midden-Brabant het project ‘Wei-vosvrij’ gestart.

Samen zorgen deze maatregelen ervoor dat er meer eieren uitkomen en de overlevingskans van de kuikens toeneemt. De samenwerking tussen boeren, loonwerkers, vrijwilligers en natuurbeschermers is hierbij heel belangrijk. En deze welwillendheid om samen te werken is bij steeds meer mensen aanwezig. De weide- en akkervogelbescherming is nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mensen die interesse hebben, kunnen zich melden bij Brabants Landschap.

Jaaravond Weide- en Akkervogelbescherming
Velen van de meer dan 600 vrijwilligere weidevogelbeschermers waren aanwezig. De stand van zaken van de weide- en akkervogelbescherming werd geschetst en er werden traditiegetrouw ook een aantal mensen in het zonnetje gezet. In dit kader reikten gedeputeerde Johan van den Hout van de provincie Noord-Brabant en voorzitter Joseph Vos van Brabants Landschap de oorkonde ‘Initiatief van het Jaar’ uit. Dit jaar waren Wil Foolen en Piet Delisse van de Weidevogelgroep Rooi uit Sint-Oedenrode de winnaars. Zij ontvingen de erkenning voor hun sociale werkwijze richting alle vrijwilligers en boeren in het gebied, hun doorzettingsvermogen en hun tomeloze inzet bij het ringen en volgen van kievitkuikens en het plaatsen van rasters.

Impuls groene vrijwilligers Noord-Brabant
Van den Hout sprak zijn waardering uit voor al het vrijwilligerswerk: "Ik ben altijd geraakt door de hoeveelheid vrijwilligers die helpen bij de uitvoering van ons natuurbeleid. Ik heb soms te doen met m’n collega's van verkeer. Die hebben nog nooit een vrijwilliger gezien als ze een weg gaan aanleggen." De Provincie gaat daarom gedurende 4 jaar een financiële bijdrage leveren aan de mooie ambities uit het actieplan “Impuls groene vrijwilligers Noord-Brabant”. Dit actieplan is opgesteld door IVN, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Milieufederatie, RAVON en Floron. De provincie Noord-Brabant heeft daarmee, als eerste provincie, invulling gegeven aan het opstellen van provinciale actieplannen ter ondersteuning van de vrijwilligers. 

 

Bekijk alle 5 de foto's

Foto's

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen