Nieuws

Vooruitlopend op de aanstaande provinciale verkiezingen van 18 maart 2015 reikten 12 organisaties vrijdagmorgen 12 december een gezamenlijk manifest uit aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten.

Het gaat om: Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de BMF (Brabantse Milieufederatie); de ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie); de BPG (Brabants Particulier Grondbezit); ANWB en TOP Brabant (Toeristisch Ondernemers Platform); de waterschappen Aa en Maas, Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland.

Om de kwaliteit van het bestaan
Met het manifest richten ‘de twaalf’ zich tot de (toekomstige) statenleden. Ze gaan in op thema’s die een belangrijke rol spelen in het Brabantse buitengebied, zoals landbouw, energie, natuur en landschap, water en klimaat. Bijzondere aandacht verdienen de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, toezicht en handhaving in het buitengebied en de vrijetijdseconomie.

Hoofdboodschap is om de verbindingen tussen enerzijds stad en platteland en anderzijds partijen, bewoners en belangen te versterken. Het welzijn en de gezondheid van de Brabanders kan alleen maar verder groeien als de economie er ondergeschikt aan wordt gemaakt: nieuwe economische ontwikkelingen moeten ook iets toevoegen aan de kwaliteit van het leven.

Het is aan de politieke partijen om de in het manifest behandelde thema’s goed op zich te laten inwerken en mee te nemen voor de volgende bestuursperiode. Daar is goede hoop op, want al meteen bij de overhandiging merkte mevrouw Geeraedts van de VVD op: ‘Het is belangrijk dat verschillende inhoudelijke boodschappen gezamenlijk worden uitgedragen.’

De (bijna) afgelopen bestuursperiode werkten ‘de twaalf’ al goed samen met de Provincie, zoals in het Urgentieteam Veehouderij, het Groenontwikkelfonds en de Wateropgave. De opstellers van het manifest willen deze werkwijze graag voortzetten. Zij zijn ervan overtuigd dat goede en gedragen oplossingen vooral tot stand komen als burgers, maatschappelijk middenveld en overheid samenwerken.

 

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen