Nieuws

Door de Radboud Universiteit is een onderzoek uitgevoerd onder groene vrijwilligers. In samenwerking met LandschappenNL, IVN en SoortenNL werden een aantal vragen uitgezet. Wie zijn de groene vrijwilligers? Wat doen ze? Wat motiveert hen? Hoe ervaren ze hun vrijwilligerswerk?

Jeugd niet voldoende betrokken
In deze overzichtelijke factsheet  zijn de antwoorden op eerder genoemde vragen terug te vinden. Over het algemeen geen opzienbarende antwoorden. We weten immers dat vele vrijwilligers zich inzetten voor het behoud en beheer van natuur en landschap. Wel spreken zij hun zorgen uit over het feit dat de jeugd – in hun ogen -  niet voldoende betrokken is.

Manifestatie 'Natuur in eigen Hand'
Dat vrijwilligersgroepen belangrijk zijn en in door de Provincie Noord-Brabant worden omarmd als het gaat om het indienen van projecten blijkt wel uit de manifestatie die op 25 januari, samen met het IVN georganiseerd wordt