Nieuws

Natuur die verloren gaat bij de reconstructie van de A2 bij Eindhoven wordt gecompenseerd. Een van de plekken waar deze compensatie wordt uitgevoerd is ter hoogte van het knooppunt Batadorp.

Door een deel van de grond te ontgraven, worden de omstandigheden gecreƫerd zodat heidevegetaties hier weer tot ontwikkeling kunnen komen. Daarnaast worden ook enkele vennen aangelegd en bomen en struwelen aangeplant. Op dit moment zijn de werkzaamheden in volle gang. Tijdens het broedseizoen liggen de werkzaamheden stil om broedende vogels niet te verstoren. Aan het eind van de zomer worden de werkzaamheden vervolgens weer opgestart om voor het eind van 2013 klaar te zijn. Na afronding van de werkzaamheden gaat Brabants Landschap het ingerichte gebied beheren.