Nieuws

Een broedwand voor de oeverzwaluw, een muur voor solitaire bijen en een opgeknapte poel voor salamanders. Zomaar enkele voorbeelden van de vele projecten die nu worden uitgevoerd door natuurwerkgroepen. De ideeën en initiatieven ontstaan lokaal. Met advies van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap en financiële ondersteuning door de Provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcode Loterij komen prachtige projecten van de grond.

Begin 2012 heeft Coördinatiepunt Landschapsbeheer een groot projectvoorstel ingediend bij de Provincie. Door het initiëren en ondersteunen van lokale projecten leveren wij met dit voorstel een bijdrage aan de doelstellingen uit het project Leefgebiedplan Agrarisch Landschap (LAL). Het project bestaat nu al uit 30 deelprojecten. Een belangrijke voorwaarde bij ieder deelproject is de samenwerking met lokale organisaties zoals vrijwilligersgroepen, gemeentes, waterschappen en agrarische natuurverenigingen. Bovendien mag de financiële bijdrage alleen ten goede komen aan biotoopverbeterende maatregelen.

Erfvogels van de familie Noordman
Een leuk voorbeeld van één van de LAL-projecten is het erfvogelproject in Sterksel. Op een melkveebedrijf woonden al jaren huiszwaluwen en huismussen. De familie Noordman nam contact op met leden van de weidevogelgroep met de vraag of er wat extra gedaan kon worden voor de vogeltjes. Samen met het Coördinatiepunt is vervolgens een plan gemaakt om op het erf maatregelen te treffen voor de zwaluwen door middel van kleiplaatsen, een zwaluwtil, nestkommetjes, zwaluwdraden en invliegopeningen. Voor de huismussen werden speciale nestkasten geplaatst. Leden van de weidevogelgroep monitoren de effecten van de maatregelen. Momenteel wordt gekeken hoe aanvullende voorzieningen zoals een informatiebord en een picknickbank kunnen worden gerealiseerd. Het melkveebedrijf wil in de toekomst namelijk meer groepen kinderen en volwassen gaan ontvangen en ze rondleiden op het biodiverse bedrijf.

Grondige opknapbeurt voor poelen
Ook in Reusel, Riethoven en Mill kwamen lokale natuurwerkgroepen in actie. Hier zijn plannen uitgewerkt om de poelen in het buitengebied een grondige opknapbeurt te geven. Na jaren van achterstallig onderhoud zijn de poelen verland en dichtgegroeid. Door de opschoningswerkzaamheden zullen de omstandigheden voor kamsalamanders en poelkikkers sterk verbeteren. Dit najaar starten de werkzaamheden.

Het LAL-project ‘Stimulering soorten van het agrarisch landschap’ loopt nog tot eind 2013. Tot die tijd kunnen door natuurwerkgroepen nog deelprojecten worden ingediend.

Voor meer informatie:
Jochem Sloothaak jsloothaak@brabantslandschap.nl

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen