Nieuws

Maandag 3 november vond de feestelijke oplevering van de ecologische verbindingszone ‘De Goorloop’ plaats. De boeren in De Pielis hebben nu het beheer van natuurzone De Pielis op zich genomen. Samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, de gemeente Bergeijk en Stichting Uitvoering Landschapsbeheer de Pielis (StULP) heeft geleid tot ondertekening van de erfpachtovereenkomst. Het resultaat: agrariërs richten natuur in!

De agrariërs in de landbouwenclave “De Pielis” besloten in 2002 de handen ineen te slaan. Zij namen het initiatief voor de realisatie én het beheer van een toekomstige verbindingszone langs het beekje de Goorloop, dat dwars door het gebied stroomt. Aanleiding hiervoor waren de plannen van de provincie om 100 ha landbouwgrond in dit gebied om te vormen tot nieuwe natuur. Met de realisatie van de circa 25 ha omvattende natuurzone de Pielis komt de nieuwe ecologische verbindingszone ‘De Goorloop’ tot stand.

Provincie Noord-Brabant, Waterschap de Dommel, Gemeente Bergeijk en de agrarische natuurvereniging Pielis in Balans werkten samen toe naar de realisatie van natuurzone de Pielis. Uitgangspunten voor de samenwerking waren: geen functieverandering van de nieuwe natuurgronden in het bestemmingsplan, het inrichting en beheer door de eigen agrarische natuurvereniging en uitgifte in erfpacht van de gronden waarop de verbindingszone zou worden aangelegd . Het project is onderdeel van de gebiedsopgave De Levende Beerze, uitgevoerd door Streekplatform de Kempen en de provincie. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer was in dit project betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Emiel Rijken via erijken@brabantslandschap.nl 

Bekijk de video 'Pielis in Balans' hieronder:

Bekijk alle 3 de foto's

Foto's