Nieuws

Er worden deelprojecten uitgevoerd ter behoud van diersoorten van het agrarisch landschap. Deze projecten geven uitvoering aan het Leefgebiedsplan Agrarisch Landschap (LAL). Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij Brabants Landschap verzorgt de coördinatie, begeleiding en administratie.

Voor het lopende project tot en met 2019 was medio 2018 het budget al volledig voorbestemd. Daarom heeft het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij Brabants Landschap een nieuw verzoek ingediend bij Provincie Noord-Brabant. Dit verzoek is ingewilligd! Dat betekent dat er voor de periode van 2019 tot en met 2021 opnieuw budget beschikbaar is en we dus verder kunnen met nieuwe projecten binnen deze regeling. De uitvoering van deze deelprojecten vindt plaats door vrijwilligersgroepen, agrarische natuurverenigingen of buurtverenigingen. 

Beschermingsgroepen

De beschermingsmaatregelen die worden uitgevoerd in de verschillende projecten komen ten goede van beschermingsgroepen als solitaire bijen en hommels, oever – en watergebonden vogels, grasland – en akkervogels, erfvogels en uilen, struweelvogels, oeverzoogdieren en vleermuizen. Met sommige van deze groepen gaat het ronduit slecht. Ten opzichte van 1990 is bijvoorbeeld nog maar 37% van de veldleeuweriken en 50% van de kieviten over.

Nieuw budget

Voor de periode 2019-2021 bestaat het budget voor maatregelen uit ongeveer € 300.000,-. De maatregelen zijn tweeledig.  Ten eerste kunnen met het beschikbare geld acuut bedreigde populaties behouden blijven door het treffen van beschermingsmaatregelen ten gunste van nest- en schuilgelegenheid of voedselvoorziening. Ten tweede kunnen met de beschikbare gelden biotoopverbeterende maatregelen getroffen worden op betrekkelijk kleinschalig niveau. Het gaat hier veelal om projecten die budgettair relatief klein zijn.

Aanvragen bij Brabants Landschap

Initiatiefnemers, zoals natuurwerkgroepen, vrijwilligersorganisaties, agrarische natuurverenigingen of buurtverengingen kunnen een bijdrage aanvragen bij Brabants Landschap. Voorwaarde is wel dat er altijd vrijwilligers bij betrokken zijn en de bijdrage wordt besteed aan de uitvoering van maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opknappen van een amfibieënpoel, een muur voor solitaire bijen of een kleiplaats voor zwaluwen. De benodigde formulieren zijn hieronder te vinden.

Voor meer informatie

Wilt u meer weten over het LAL-project neem dan contact op met onze medewerkers:

Administratieve of algemene vragen:
Angela Huijden
ahuijden@brabantslandschap.nl

Inhoudelijke vragen / begeleiding:
Marco Renes
mrenes@brabantslandschap.nl  

Documenten

Preview Aanvraagformulier LAL project34 KB Download
Preview Invulformat Projectplan LAL796 KB Download
Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen