Nieuws

In de periode 2012 t/m 2016 werden 74 projecten uitgevoerd ter behoud van diersoorten van het agrarisch landschap. Deze deelprojecten geven uitvoering aan het Leefgebiedsplan Agrarisch Landschap (LAL). Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij Brabants Landschap verzorgde de coördinatie, begeleiding en administratie.

De uitvoering vond plaats door vrijwilligersgroepen, agrarische natuurverenigingen of buurtverenigingen. Voor de periode 2017 t/m 2019 is opnieuw budget beschikbaar.

Inzet vrijwilligers
Aan de uitvoering is vanuit het LAL-project ruim € 400.000,- bijgedragen aan het treffen van biotoopverbeterende maatregelen waaronder nestgelegenheid, schuilgelegenheid of voedselvoorziening. Deze bijdrage was mogelijk dankzij financiële ondersteuning van de Provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcodeloterij. Daarnaast zijn met de deelprojecten extra externe bijdragen gegenereerd ter waarde van € 170.000,-. De inzet van vrijwilligers betrof totaal 9.100 uur.

Beschermingsgroepen
De beschermingsmaatregelen die zijn uitgevoerd in de verschillende projecten komen ten goede van beschermingsgroepen als solitaire bijen en hommels, over – en watergebonden vogels, grasland – en akkervogels, erfvogels en uilen, struweelvogels, oeverzoogdieren en vleermuizen. Met sommige van deze groepen gaat het ronduit slecht. Ten opzichte van 1990 is bijvoorbeeld nog maar 37% van de veldleeuweriken en 50% van de kieviten over. Meer info over de deelprojecten is te vinden in de rapportages onder dit nieuwsbericht.

Nieuw budget
Voor de periode 2017-2019 bestaat het budget voor maatregelen uit ongeveer € 300.000,-. De maatregelen zijn tweeledig.  Ten eerste kunnen met het beschikbare geld acuut bedreigde populaties behouden blijven door het treffen van beschermingsmaatregelen ten gunste van nest- en schuilgelegenheid of voedselvoorziening. Ten tweede kunnen met de beschikbare gelden biotoopverbeterende maatregelen getroffen worden op betrekkelijk kleinschalig niveau. Het gaat hier om projecten die budgettair relatief klein zijn. Inmiddels zijn er al 10 projectaanvragen bij ons binnen gekomen.

Aanvragen bij Brabants Landschap
Initiatiefnemers, zoals natuurwerkgroepen, vrijwilligersorganisaties, agrarische natuurverenigingen of buurtverengingen kunnen een bijdrage aanvragen bij Brabants Landschap. Voorwaarde is wel dat er altijd vrijwilligers bij betrokken zijn en de bijdrage wordt besteed aan de uitvoering van maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opknappen van een amfibieënpoel, een muur voor solitaire bijen, een kleiplaats voor zwaluwen of de inrichting van een plasdras. De benodigde formulieren zijn hier te vinden.

Voor meer informatie
Wilt u meer weten over het LAL-project stuur dan een e-mail naar onze medewerkers.

Angela Huijden
via ahuijden@brabantslandschap.nl

Marco Renes
via mrenes@brabantslandschap.nl 

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen