Nieuws

Het Coördinatiepunt gaat natuurlijk niet helemaal digitaal. Er is een nieuwe brochure over hun activiteiten uitgegeven onder de titel van ‘samen sterk voor het Brabants landschap!’.

In deze brochure wordt in kort bestek beschreven wat het Coördinatiepunt in het landschap doet. (1) Coördineren, initiëren, adviseren (2) Beschermen van weidevogels en uilen (3) Wat u als particulier, als boer en als vrijwilliger kunt doen (4) Het bijhouden van gegevens (meten is weten)  (5) Uitvoeren subsidieregelingen  en (6) Adviseren en ondersteunen lokale projecten.

Als u deze brochure wilt ontvangen, stuur dan een mail naar Angela Huijden via: ahuijden@brabantslandschap.nl

Voorkant Brochure Coordinatiepunt Landschapsbeheer