Nieuws

Op woensdag 18 januari organiseerde het IVN samen met de Provincie een evenement waar nieuwe initiatieven worden getoond over de totstandkoming en het beheer van nieuwe natuur.

Eigenaarschap natuur delen met en in de samenleving
Het is niet meer vanzelfsprekend dat natuur alleen een zaak is voor overheid, terrein beherende organisaties of landgoedeigenaren. De uitdaging voor de komende tijd is om het eigenaarschap van de natuur veel meer te delen met en in de samenleving. Veel Brabanders zetten zich in voor de natuur. Bijvoorbeeld door het organiseren van excursies, doen van onderzoek en inventarisaties, geven van lezingen, verrichten van (onderhouds-) werkzaamheden en door actieve inspraak bij ruimtelijke plannen. Al deze activiteiten leveren veel op voor de Brabantse natuur en de mensen, die hierbij zijn betrokken.

Regie in eigen handen
Steeds meer mensen gaan in samenwerking met de betrokkenen in en rondom (potentiële) natuurgebieden nog een stap verder in eigenaarschap. Bijvoorbeeld: mede bepalen welke natuur ontwikkeld wordt, de organisatie en uitvoering van het beheer zelf ter hand nemen of zelfs (delen) van natuurterreinen in erfpacht of eigendom nemen. Allemaal manieren om zich meer eigenaar te voelen van de natuur in de omgeving en daarmee zelf de regie in handen te nemen over hoe deze zich verder ontwikkelt.

Case studies
Mooie best-practices in Noord-Brabant kwamen aan bod tijdens een sessie te Tilburg. Onder grote belangstelling, ruim 100 deelnemers, werden de projecten ter inspiratie uit de doeken gedaan. Na afloop konden de deelnemers ideeën uitwisselen. Van de presentaties en de verslagen van de interactieve sessies is een document gemaakt. Klik op de volgende link om het te zien: Verslag-en-best-practices-Natuur-in-eigen-Hand.pdf.

Voor meer informatie
Neem contact op met Emiel Rijken, Medewerker Vrijwilligers bij het Coördinatiepunt Landschapsbeheer via erijken@brabantslandschap.nl 

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen