Nieuws

Vanaf 1999 geeft het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap een nieuwsbrief uit, ‘Landschapsbeheer Dicht bij huis’. Vanaf nu zullen de nieuwsberichten van het Coördinatiepunt alleen nog per digitale nieuwsbrief verschijnen.

Voortaan zullen berichten over wel en wee van het landschapsbeheer in de provincie Noord-Brabant besproken worden in deze digitale editie. De nieuwsbrief zal nuttig zijn voor vrijwilligers, agrariërs, particulieren wonend in het buitengebied en voor ambtenaren van gemeenten en waterschappen.

Indien u personen in uw omgeving kent waarvan u denkt dat deze nieuwsbrief ook interessant zou kunnen zijn, stuur hem dan door zodat ook zij zich kunnen aanmelden. 

Voor het aanleveren van artikelen kunt u een mail sturen aan Angela Huijden via: ahuijden@brabantslandschap.nl