Nieuws

Thijs Kollau is dit jaar afgestudeerd aan de opleiding ‘Bos en Natuurbeheer’ bij Helicon. Zijn afstudeerproject bij Brabants Landschap gaf duidelijke adviezen over de toepassing van verschillende beheervormen op onze biologische akkers. Brabants Landschap gaat met de aanbevelingen uit het onderzoek aan de slag om het akkerbeheer duurzaam te kunnen voortzetten.

Biologisch akkeren
Verspreid over de provincie beheert Brabants Landschap een groot aantal biologische akkers (circa 575 hectare), zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Akkerflora en -fauna zoals korenbloemen, klaprozen en geelgorzen varen er wel bij. Het gewas van de akkers wordt geoogst en gebruikt voor productie van biologische muesli.

Wisselteelten
Het onderzoek van Thijs leverde waardevolle aanbevelingen om het beheer te verbeteren, zoals het gebruik van specifieke grondbewerkingen en het planmatig toepassen van wisselteelten. De juiste afwisseling van teeltgewassen en groenbemesters zorgt voor een optimaal resultaat. Het onderzoek geeft concrete voorstellen voor de meest geschikte bewerkingsvormen en afwisseling van gewassen.

Voor het totale rapport, zie hieronder.

Documenten

Preview Kollau 2013 Akkers en randen1.2 MB Download