Nieuws

Afgelopen zaterdag 5 oktober vond de jaarlijkse opening plaats van het vrijwilligersseizoen in het landschapsbeheer. Dat gebeurde in Heusden, bij de plaatselijke natuur- en milieuvereniging.

Joost van Balkom gaf tekst en uitleg over de activiteiten van deze organisatie. Daarna was het woord aan Kars Veling van de Vlinderstichting, die inging op de betekenis van het landschapsbeheer voor vlinders. Na de lunch werd gewandeld door de Baardwijkse Overlaat, een natuurgebied dat regelmatig door de Heusdense vrijwilligers onder handen wordt genomen.

Vrijwilligers onmisbaar bij landschapsbeheer
In Heusden en elders in Brabant verrichten vrijwilligers - enthousiaste en onbaatzuchtige mensen - belangrijk (onderhouds)werk, waar natuurbeheerders en gemeenten zelf niet aan toekomen; waar ze geen tijd of geld voor hebben. Denk daarbij aan het afzetten van houtwallen, knotten van wilgen en opschonen van poelen: allemaal arbeidsintensief en daardoor vaak onbetaalbaar werk.    

Vrijwilligers daarentegen vinden het leuk om de handen uit de mouwen te steken, zeker één en vaak meerdere dagdelen per week. Want ze blijven er fit bij en genieten van elkaars gezelschap. Werken in de natuur is immers vooraal een sociaal gebeuren. Maar de voornaamste reden voor deelname is voor hen het bevredigende gevoel dat het de natuur ten goede komt. De biodiversiteit - ‘verscheidenheid aan leven’ - wordt erdoor verhoogd.

Verjonging van vrijwilligersgroepen zeer gewenst
De vrijwilligers zijn verenigd in plaatselijke natuur- en milieuverenigingen, bijna elk dorp heeft er wel een. Punt van zorg is dat ze in hoog tempo vergrijzen. De gemiddelde leeftijd ligt vaak boven de ’60. Van de ene kant zeg je ‘nou, en?’ Mensen blijven steeds langer sterk en gezond. Van de andere kant heb je natuurlijk wel jonge aanwas nodig, anders sterf je uit. Daarom gaat Brabants Landschap pogingen ondernemen om meer jeugd bij de zaak te betrekken. Want zonder vrijwilligers - in alle geledingen trouwens - zou de samenleving heel wat slechter af zijn.