Nieuws

Sinds 2015 heeft Brabants Landschap de ‘Meander Assendelft’ in erfpacht en beheer overgenomen van Waterschap Aa & Maas. Deze meander is onderdeel van het project ‘dynamisch beekdal van de Aa’ tussen Veghel en Den Bosch.

Met de aanleg van het Dynamisch Beekdal wordt wateroverlast in ´s-Hertogenbosch voorkomen en verbeteren de (verloren gegane) natuurwaarden van het oppervlaktewater.  Hierbij is de  veiligheid gewaarborgd en is er ook oog voor economische aspecten. Na inrichting wordt het beheer van belang voor de ontwikkeling van natuur. 

Natuurlijke processen
Het algemene idee voor het beheer van dynamisch beekdal is het zoveel mogelijk toestaan van natuurlijke processen. Jaarrondbegrazing met natuurlijke grazers (runderen en/of paarden bestand tegen ruig terrein) sluit het beste aan op deze processen. Jaarrondbegrazing werkt echter enkel in grote aaneengesloten gebieden. Daarom zal voor kleinere eenheden ook seizoensbeweiding en/of lokaal hooilandbeheer worden toegepast.  Voor elk deelgebied wordt dit uitgewerkt, omdat elk gebied net weer anders is. 

Seizoensbegrazing
Sinds 2008 werd de eerste fase van dynamisch beekdal (meander Assendelft) begraasd met Schotse Hooglanders. Dit gebied is eigenlijk nog iets te klein voor jaarrondbegrazing, maar diende vooral als voorbeeld om te laten zien hoe de rest van het dynamisch beekdal er ongeveer uit moet gaan zien. Inmiddels is de regie van het beheer van dit deel van het dynamisch beekdal overgedragen aan Brabants Landschap. De Schotse Hooglanders hebben meander Assendelft in november 2015 verlaten en vanaf mei 2016 komt er een vorm van seizoensbegrazing in het terrein. Daarnaast vindt er dit jaar aanvullend een maaibeheer plaats. Naar mate de inrichting van het Dynamisch Beekdal verder vordert zal worden beoordeeld wat op dat moment de beste vorm van beheer is, toewerkend naar natuurlijke processen.

Voor meer informatie
Bekijk de website van Waterschap Aa en Maas.

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen