Nieuws

Nu de gemeente Oss de verlichting bij de oversteek op de Hans en Grietweg heeft verbeterd, is de bedoeling dat hier het vee ook daadwerkelijk de oversteek gaat maken. De koeien en pony’s van stichting Taurus kunnen dan helemaal rond lopen.

Bij de Keentse weg hebben ze de mogelijkheid om onder de brug door te lopen en dan nu na lang wachten, bij de Hans en Grietweg.

Matig uw snelheid
De oversteek gaat in week 42 open, de verlichting moet voor voldoende zicht zorgen wanneer koeien en gebruikers van de Hans en Grietweg elkaar kruisen.
Het Keentse jaarrond begrazingsgebied  kan zich nu gaan ontwikkelen. Er zullen struwelen ontstaan van meidoorn en bramen, korte grazige delen worden afgewisseld met kuilen die koeien en paarden maken, en ruige begroeiing waar dieren niet of nauwelijks komen. Voor vlinders, libellen, vogels en kleine zoogdieren wordt het een uniek gebied om in te leven en te overleven.